Skip to main content
European Climate Pact

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe resno ogrožajo svet, vendar se jim lahko vsi skupaj zoperstavimo in zgradimo boljšo prihodnost.

Kaj so podnebne spremembe?

Človekove dejavnosti postopoma vplivajo na Zemljino podnebje, saj se v ozračje sproščajo ogromne količine toplogrednih plinov (poleg tistih, ki so tam že naravno prisotni).

Tovrstni toplogredni plini nastajajo predvsem zaradi zgorevanja fosilnih goriv za proizvodnjo energije ter drugih človekovih dejavnosti, kot so krčenje deževnih gozdov, kmetijstvo, živinoreja in proizvodnja kemikalij. Ogljikov dioksid (CO2) je toplogredni plin, ki največkrat nastaja zaradi človekovih dejavnosti.

Dodatna količina plinov povečuje „toplogredni učinek“ v ozračju, zaradi česar se temperatura Zemlje izjemno hitro zvišuje in povzroča obsežne podnebne spremembe.

Več informacij:

Trenutno stanje

Zemlja se je segrela že za več kot 1 °C nad ravnjo temperature pred industrijsko dobo.

Znanstveniki Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) opozarjajo, da bo globalno segrevanje za 1,5 °C privedlo do resnih, celo nepopravljivih posledic za naše okolje in družbo.

Več kot bomo posegali v podnebje, večje bo tveganje za našo družbo in okolje.

Več informacij:

Kakšne so posledice podnebnih sprememb?

Podnebne spremembe že občutimo po vsem svetu, po napovedih naj bi učinki sprememb v prihodnjih desetletjih postali še pogostejši in intenzivnejši.

Brez ukrepanja v zvezi s podnebnimi spremembami bo EU v času življenja naših otrok doživela:

 • 400 tisoč prezgodnjih smrti na leto zaradi onesnaženosti zraka
 • 90 tisoč smrtnih žrtev letno zaradi vročinskih valov
 • v južnih regijah EU bo na voljo 40 % manj vode
 • 2,2 milijona ljudi bo vsako leto izpostavljenih poplavam obalnih območij
 • 190 milijard evrov letne gospodarske izgube

Podnebne spremembe lahko preoblikujejo naš planet in vplivajo na preskrbo s hrano in vodo ter zdravje ljudi. Tveganju smo izpostavljeni vsi, vendar pa učinki bolj prizadenejo revne in ranljivejše.

Večje kot bodo težave, težje in dražje jih bo rešiti, zato je zgodnje ukrepanje za boj proti podnebnim spremembam najboljša možnost.

Več informacij:

Ukrepi EU v zvezi s podnebnimi spremembami

EU je v boju proti podnebnim spremembam že dolgo vodilna v svetu.

Proti podnebnim spremembam se borimo z izvajanjem ambicioznih politik v EU in s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi partnerji.

Že zdaj smo na dobri poti, da dosežemo cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Predstavili smo tudi načrt za nadaljnje zmanjšanje emisij za vsaj 55 % do leta 2030.

Evropa namerava do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina. To pomeni, da moramo čim bolj zmanjšati emisije in povečati odvzem toplogrednih plinov iz ozračja, da bomo dosegli neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Ta cilj je del evropskega zelenega dogovora: ambiciozen sveženj ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na neto ničelno stopnjo in hkrati zagotoviti pravično, zdravo in uspešno družbo za prihodnje generacije.

Poleg zmanjšanja emisij se moramo prilagoditi sedanjemu stanju in pripraviti na prihodnost. EU pomaga izboljšati pripravljenost in zmogljivost nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti, da se odzovejo na vplive podnebnih sprememb.

EU prav tako sodeluje z drugimi državami in regijami pri spodbujanju boja proti podnebnim spremembam na globalni ravni in podpira partnerske države, zlasti tiste najbolj ranljive, pri njihovih prizadevanjih na tem področju.

EU si tudi prizadeva, da bi okrevanje po pandemiji koronavirusa potekalo vzporedno s prehodom na bolj zeleno, digitalno in odpornejšo Evropo.

Več informacij:

Kakšne so koristi podnebnih ukrepov?

Prehod na podnebno nevtralno družbo je pereč izziv in obenem tudi priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse.

Z ukrepi za podnebje in okolje lahko vsak od nas pomaga ohranjati in varovati planet za današnje in prihodnje generacije.

Koristi za družbo vključujejo:

 • nova, zelena delovna mesta
 • večjo konkurenčnost
 • gospodarsko rast
 • čistejši zrak in učinkovitejši javni potniški promet v mestih
 • nove tehnologije, kot so električni in hibridni avtomobili, energijsko varčne hiše in stavbe z inteligentnimi sistemi ogrevanja in hlajenja
 • zanesljivo oskrbo z energijo in drugimi viri, zaradi česar bo Evropa manj odvisna od uvoza

Študije kažejo, da je prehod na zeleno in digitalno družbo praktično in stroškovno izvedljiv. Cena, ki bi jo zaradi podnebnih sprememb sicer morala plačati gospodarstvo in družba, bo veliko višja, kot so zdaj stroški boja proti podnebnim spremembam.

Kaj lahko naredim?

Vsi deli družbe in gospodarski sektorji bodo pri tem imeli vlogo – od sektorja električne energije do industrije, prometa, stavb, kmetijstva in gozdarstva. Velik del potrebnega znanja in številne dokazano učinkovite rešitve so že na voljo.

Pomembno je tudi ravnanje v vsakdanjem življenju. Številne od teh sprememb bodo izboljšale naš način življenja, potovanja, hlajenja ali ogrevanja domov, proizvodnje in potrošnje.

Vsakdo lahko prispeva in noben ukrep ni nepomemben.