Siirry pääsisältöön
European Climate Pact

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on uhka maailmalle, mutta jokainen meistä voi tehdä jotain sen torjumiseksi ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan?

Ihmisen toiminta vaikuttaa vähitellen maapallon ilmastoon. Ilmakehässä esiintyy luonnostaan kasvihuonekaasuja, mutta ihminen lisää niitä toiminnallaan valtavia määriä.

Nämä ylimääräiset kasvihuonekaasut ovat pääasiassa peräisin energian tuottamiseen käytettävien fossiilisten polttoaineiden polttamisesta sekä muusta ihmisen toiminnasta, kuten sademetsien hakkuusta, maataloudesta, karjankasvatuksesta ja kemikaalien tuotannosta. Hiilidioksidi (CO2) on ihmisen toiminnasta yleisimmin syntyvä kasvihuonekaasu.

Ylimääräiset kaasut lisäävät ns. kasvihuoneilmiötä planeettamme ilmakehässä, minkä seurauksena maapallon lämpötila nousee poikkeuksellisen nopeasti ja aiheuttaa suuria muutoksia ilmastoon.

Katso myös:

Nykytilanne

Ihmiskunta on jo nostanut maapallon lämpötilaa yli yhdellä celsiusasteella esiteollisen aikakauden lämpötilaan verrattuna.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tutkijat ovat varoittaneet, että maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteella aiheuttaa vakavia ja jopa peruuttamattomia seurauksia ympäristölle ja ihmisille.

Mitä enemmän ilmastoa häiritään, sitä suurempia riskejä yhteiskunnille ja ympäristölle aiheutuu.

Katso myös:

Mitkä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset?

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo kaikkialla maailmassa. Vaikutusten ennustetaan vain lisääntyvän ja voimistuvan tulevina vuosikymmeninä.

Jos EU ei ryhdy toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, lastemme elinaikana voi tapahtua seuraavaa:

 • 400 000 ilmansaasteiden aiheuttamaa ennenaikaista kuolemaa vuodessa
 • 90 000 helleaaltojen aiheuttamaa kuolemantapausta vuodessa
 • 40 % vähemmän vettä EU:n eteläisillä alueilla
 • 2,2 miljoonaa merenpinnan nousulle altistuvaa ihmistä vuosittain
 • 190 miljardin euron vuotuiset taloudelliset tappiot.

Näillä ilmastossa tapahtuvilla muutoksilla on valta muuttaa maapalloamme ja heikentää ruoan ja veden saatavuutta sekä ihmisten terveyttä. Vaikka riskit koskevat kaikkia, vaikutukset kohdistuvat eniten köyhiin ja haavoittuviin.

Mitä suurempia ongelmat ovat, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa niiden ratkaiseminen on. Tämän vuoksi ripeä toiminta on paras vaihtoehto.

Katso myös:

Mitä EU tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

EU on ollut jo pitkään ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä maailmassa:

EU torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla toimilla niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

EU on jo saavuttamassa vuodeksi 2020 asetetun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa. Se on myös esittänyt suunnitelman, jolla pyritään vähintään 55 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä.

EU:n tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa, että päästöjä vähennetään mahdollisimman paljon ja kasvihuonekaasujen poistumia ilmakehästä lisätään nettopäästöttömyystavoitteen saavuttamiseksi.

Tämä tavoite on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on kunnianhimoinen toimenpidepaketti EU:n kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöjen vähentämiseksi nollaan niin, että samalla varmistetaan oikeudenmukainen, terve ja vauras yhteiskunta tuleville sukupolville.

Päästöjen vähentämisen ohella meidän on sopeuduttava nyt ja tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin. EU auttaa parantamaan varautumista ja valmiuksia reagoida ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

EU tekee yhteistyötä muiden maiden ja alueiden kanssa maailmanlaajuisten ilmastotoimien edistämiseksi ja tukeakseen kumppanimaita niiden ponnistuksissa. EU tukee erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita.

EU tekee työtä myös varmistaakseen, että koronaviruspandemiasta elpyminen kulkee käsi kädessä vihreämpään, digitaalisempaan ja selviytymiskykyisempään Eurooppaan siirtymisen kanssa.

Katso myös:

Mitkä ovat ilmastotoimien hyödyt?

Ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen on tapahduttava nopeasti. Se on haasteellinen tehtävä, mutta saamme samalla mahdollisuuden rakentaa parempaa yhteiskuntaa kaikille.

Toteuttamalla ilmasto- ja ympäristötoimia jokainen meistä voi auttaa säilyttämään ja suojelemaan maapalloa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Yhteiskunnalle koituvia etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • uudet vihreät työpaikat
 • kilpailukyvyn parantuminen
 • talouskasvu
 • puhtaampi ilma ja tehokkaampi julkinen liikenne kaupungeissa
 • uusi teknologia, esimerkiksi sähkö- ja hybridiautot sekä energiatehokkaat asuintalot ja rakennukset, joissa on älykkäät lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät
 • energian ja muiden resurssien toimitusvarmuus ja sen myötä Euroopan tuontiriippuvuuden vähentyminen.

Tutkimukset osoittavat, että siirtyminen vihreään ja digitaaliseen yhteiskuntaan on mahdollista ja meillä on siihen varaa. Ilmastonmuutos tulee talouden ja yhteiskunnan kannalta paljon kalliimmaksi, jos ilmastotoimiin ei ryhdytä toden teolla jo nyt.

Mitä teen?

Siirtymisprosessissa kaikilla yhteiskunnan osilla ja talouden aloilla on tehtävänsä. Näitä ovat esimerkiksi energia-ala, teollisuus, liikenne, rakennusala ja maa- ja metsätalous. Suuri osa tarvittavasta tietämyksestä ja monia hyväksi havaittuja ratkaisuja on jo olemassa.

Myös jokapäiväisillä valinnoilla on merkitystä. Monet muutokset parantavat tapojamme elää, liikkua, jäähdyttää tai lämmittää taloja, tuottaa ja kuluttaa.

Jokainen voi antaa panoksensa, eikä mikään toimi ole liian pieni!