Direct la conținutul principal
European Climate Pact

Schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă o amenințare iminentă la adresa lumii în care trăim, dar cu toții putem face ceva pentru a le combate și pentru a construi un viitor mai bun.

Ce sunt schimbările climatice?

Activitățile omului influențează treptat clima Pământului prin adăugarea unor cantități enorme de gaze cu efect de seră la cele care apar în mod natural în atmosferă.

Aceste emisii suplimentare de gaze cu efect de seră provin în principal din arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie, precum și din alte activități umane precum tăierea pădurilor tropicale, agricultura, creșterea animalelor și producția de substanțe chimice. Dioxidul de carbon (CO2) este gazul cu efect de seră produs cel mai frecvent de activitățile umane.

Aceste gaze suplimentare amplifică „efectul de seră” asupra atmosferei planetei noastre, determinând creșterea temperaturii Pământului într-un ritm extraordinar și generând schimbări climatice majore.

Pe aceeași temă:

Care este situația actuală?

Am încălzit deja planeta cu mai mult de 1 °C față de nivelul temperaturilor care se înregistrau înainte de era industrială.

Oamenii de știință din cadrul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) au avertizat că o încălzire globală cu 1,5 °C va avea consecințe grave și chiar ireversibile pentru mediul și societățile noastre.

Cu cât perturbăm mai mult clima, cu atât riscurile pentru societate și mediul înconjurător sunt mai mari.

Pe aceeași temă:

Care sunt efectele schimbărilor climatice?

Efectele schimbărilor climatice se resimt deja în întreaga lume. Se preconizează că vor deveni mai frecvente și mai intense în următoarele decenii.

Dacă nu luăm măsuri, UE s-ar putea confrunta, încă din timpul vieții copiilor noștri, cu:

 • 400 000 de decese premature pe an cauzate de poluarea aerului
 • 90 000 de decese anuale ca urmare a valurilor de căldură
 • o reducere cu 40 % a volumului de apă disponibil în regiunile sudice ale Europei
 • 2,2 milioane de persoane expuse riscului de inundare a regiunilor de coastă în fiecare an
 • pierderi economice anuale în valoare de 190 de miliarde EUR

Aceste schimbări climatice au puterea să ne transforme planeta, afectându-ne sănătatea și aprovizionarea cu alimente și apă. Deși toată lumea este expusă riscului, impactul este mai dur asupra celor săraci și vulnerabili.

Cu cât problemele sunt mai mari, cu atât va fi mai dificil și mai costisitor să le rezolvăm. De aceea, cea mai bună opțiune este să acționăm din timp pentru a combate schimbările climatice.

Pe aceeași temă:

Ce face UE în legătură cu schimbările climatice?

UE este de mult timp lider mondial în combaterea schimbărilor climatice.

Eforturile noastre vin sub forma unor politici interne ambițioase și a cooperării strânse cu partenerii internaționali.

Suntem deja pe drumul cel bun către îndeplinirea obiectivului pentru 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și am prezentat un plan care prevede reducerea acestora cu cel puțin 55 % până în 2030.

Europa își propune ca până în 2050 să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic. Aceasta înseamnă să ne reducem cât mai mult posibil emisiile și să sporim absorbțiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, astfel încât să ajungem la zero emisii nete.

Acest obiectiv face parte din Pactul verde european, un pachet ambițios de măsuri menite să reducă până la zero emisiile noastre de gaze cu efect de seră creând, în același timp, o societate echitabilă, sănătoasă și prosperă pentru generațiile viitoare.

Pe lângă reducerea emisiilor, trebuie să ne adaptăm la schimbările curente și viitoare. UE contribuie la îmbunătățirea gradului de pregătire și a capacității de reacție la impactul schimbărilor climatice la nivel național, regional și local.

Ea colaborează cu alte țări și regiuni pentru a promova acțiunile mondiale de combatere a schimbărilor climatice și pentru a susține eforturile țărilor partenere (în special pe ale celor mai vulnerabile).

În același timp, UE caută să se asigure că redresarea în urma pandemiei de COVID-19 merge mână în mână cu tranziția către o Europă mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Pe aceeași temă:

Care sunt beneficiile acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice?

Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic este nu doar o provocare urgentă, ci și o oportunitate de a construi un viitor mai bun.

Luând măsuri pentru climă și mediu, fiecare dintre noi poate contribui la conservarea și protejarea planetei, pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Printre beneficiile pentru societate se numără:

 • locuri de muncă noi, în sectoare ecologice
 • competitivitate sporită
 • creștere economică
 • aer mai curat și rețele mai eficiente de transport public în orașe
 • utilizarea mai frecventă a noilor tehnologii (mașini electrice sau hibride, locuințe cu un consum de energie foarte redus, clădiri cu sisteme inteligente de încălzire și răcire)
 • asigurarea aprovizionării cu energie și cu alte resurse – reducerea dependenței Europei de importuri

Studiile arată că tranziția către o societate verde și digitală este fezabilă din punct de vedere practic și financiar. Dacă punem în balanță costurile acțiunilor pe care le putem întreprinde acum împotriva schimbărilor climatice, pe de o parte, și costurile pe care societatea și economia le-ar avea de suportat în lipsa acțiunii, pe de altă parte, cele din urmă ar cântări mult mai greu.

Ce pot face eu?

Toate componentele societății și toate sectoarele economice vor juca un rol important, de la sectorul energetic la industrie, transport, clădiri, agricultură și silvicultură. Dispunem deja de o mare parte din cunoștințele necesare și de multe soluții dovedite.

Și alegerile noastre de zi cu zi contează. Multe dintre schimbările pe care le facem vor îmbunătăți modul în care trăim, ne deplasăm, ne răcim sau ne încălzim casele, precum și modul în care producem și consumăm.

Fiecare din noi își poate aduce contribuția, fiecare gest este important!