Direct la conținutul principal
European Climate Pact

Teme prioritare

Pactul acoperă numeroase activități legate de combaterea schimbărilor climatice și de protecția mediului. Descoperiți principalele noastre domenii de acțiune.

Colaborarea pe teme de impact

În faza inițială, pactul va acorda prioritate acțiunilor axate pe patru domenii care oferă beneficii imediate nu numai pentru climă și mediu, ci și pentru sănătatea și bunăstarea cetățenilor: zonele verzi, mobilitatea ecologică, clădirile și locurile de muncă verzi.

Pactul are un mandat deschis, iar domeniul său de aplicare va evolua în funcție de nevoile și contribuțiile cetățenilor și organizațiilor care aderă la acesta.

Acțiunile UE pentru durabilitate și combaterea schimbărilor climatice

UE ia măsuri pe mai multe fronturi, adoptând legislație, politici și programe. Iată câteva exemple.

Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice

UE urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, cu alte cuvinte să aibă o economie care să nu emită gaze cu efect de seră.

Acest obiectiv este un element central al Pactului verde european și respectă angajamentul UE față de acțiunea globală în domeniul climei, asumat în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a transforma acest angajament politic în obligație juridică, am propus chiar și o Lege europeană a climei.

Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, propunem, de asemenea, extinderea obiectivelor/ridicarea ștachetei pentru obiectivele noastre în materie de climă și energie pentru 2030. În cadrul Planului nostru privind obiectivul climatic pentru 2030, ar trebui să ne reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % față de nivelurile din 1990.

Principalele acte legislative și politici ale UE în materie de climă:

Colaborăm activ cu alte țări și regiuni pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris și suntem principalul furnizor de finanțare internațională pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare.

Citiți și:

Biodiversitatea

Este momentul să ne reconciliem cu natura. Schimbările climatice, pierderea biodiversității și răspândirea pandemiilor devastatoare sunt dovada faptului că acest lucru este necesar.

Strategia UE privind biodiversitatea va plasa Europa pe calea către o redresare ecologică până în 2030:

 • Deblocarea a 20 de miliarde EUR pe an pentru biodiversitate din diferite surse, inclusiv fonduri UE și finanțare națională și privată
 • Crearea de zone protejate pe cel puțin 30 % din suprafața terestră și în 30 % din zonele maritime din Europa
 • Refacerea ecosistemelor degradate din toată Europa
 • Plantarea a 3 miliarde de copaci până în 2030
 • Reducerea cu 50 % până în 2030 a utilizării pesticidelor și a efectului nociv al acestora
 • Luarea măsurilor necesare pentru ca UE să devină lider mondial în gestionarea crizei biodiversității.

Citiți și:

 

Biodiversity
guenterguni

Sisteme alimentare durabile

Strategia UE „De la fermă la consumator” va asigura accesul europenilor la alimente sănătoase, durabile și la prețuri accesibile:

 • Protejarea mediului și conservarea biodiversității
 • Reducerea cu 50 % a utilizării pesticidelor chimice și periculoase până în 2030
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Garantarea unui randament economic echitabil în cadrul lanțului de aprovizionare
 • Creșterea ponderii agriculturii ecologice la 25 % din totalul terenurilor agricole până în 2030

Citiți și:

Energia curată

Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esențială dacă vrem să ne atingem obiectivele din domeniul climei.

Principiile noastre cele mai importante sunt:

 • Acordarea unui statut prioritar eficienței energetice și dezvoltarea unui sector energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile
 • Asigurarea aprovizionării UE cu energie sigură, la prețuri accesibile
 • Realizarea unei piețe europene a energiei pe deplin integrată, interconectată și digitalizată

Strategiile UE pentru integrarea sistemului energetic și utilizarea hidrogenului vor deschide calea către un sector energetic mai eficient și mai interconectat, impulsionat de dublul obiectiv de a avea o planetă mai curată și o economie mai puternică.

Aceste aspecte sunt esențiale pentru atingerea obiectivului neutralității climatice a Europei până în 2050, dat fiind că sistemul energetic reprezintă 75 % din emisiile noastre de gaze cu efect de seră.

Citiți și:

 

Clean energy
Young maintenance engineer team working in wind turbines at sunset
serts

Industrie durabilă

Realizarea obiectivelor noastre climatice și de mediu necesită o politică industrială bazată pe o economie circulară.

Strategia industrială a Europei va sprijini transformarea ecologică prin:

 • stimularea dezvoltării de noi piețe pentru produse circulare și neutre din punct de vedere climatic
 • modernizarea și exploatarea posibilităților existente la nivel intern și internațional, pentru a garanta progresul și prosperitatea
 • Decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie, de exemplu cea a oțelului și cea a cimentului

Planul de acțiune pentru o economie circulară va prezenta o politică în favoarea produselor durabile, care va acorda prioritate reducerii și reutilizării materialelor înainte de a le recicla. Vor fi stabilite cerințe minime, pentru a preveni introducerea pe piața UE a produselor dăunătoare mediului. Se vor lua măsuri pentru a elimina declarațiile false cu privire la caracterul ecologic al anumitor produse.

Eforturile se vor concentra asupra sectoarelor cu utilizare intensivă a resurselor, cum ar fi cel al textilelor, construcțiile, electronica și materialele plastice.

Citiți și:

Construcții și renovare

Deși clădirile consumă aproximativ 40 % din energia consumată în Europa, pe an, doar 1 % dintre acestea se renovează. În același timp, construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită cantități considerabile de energie și resurse, inclusiv nisip, pietriș și ciment.

În următorii zece ani, valul de renovări ale clădirilor va dubla ratele anuale de renovare energetică. Astfel, va contribui la:

 • îmbunătățirea calității vieții celor care trăiesc în aceste clădiri și a celor care le utilizează
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa
 • crearea a până la 160 000 de locuri de muncă verzi suplimentare în sectorul construcțiilor

Având în vedere că aproape 34 de milioane de europeni nu își pot permite să își încălzească locuința cum ar trebui, renovarea reprezintă și un răspuns important la problema sărăciei energetice. Lucrările de renovare pot contribui la protejarea sănătății și a bunăstării persoanelor vulnerabile, reducându-le, în același timp, facturile la energie.

Citiți și:

 

Sustainable mobility
Modern tram in the old town of Reims, France
Xantana

Mobilitatea durabilă

Transporturile sunt responsabile de un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune, iar această cifră continuă să crească.

Pactul verde european vizează o reducere cu 90 % a acestor emisii până în 2050. Obiectivele sale sunt:

 • Extinderea la sectorul maritim a schemei de comercializare a certificatelor de emisii
 • Reducerea numărului de certificate gratuite pentru companiile aeriene în cadrul normelor care reglementează comercializarea certificatelor de emisii
 • Instalarea, până în 2025, a unui număr de 1 milion de stații publice de reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute care se estimează că vor circula pe drumurile europene.
 • Intensificarea utilizării căilor ferate sau a căilor maritime navigabile pentru transportul de marfă
 • Desemnarea anului 2021 drept Anul european al căilor ferate pentru a sprijini calea ferată ca mijloc de transport durabil, inovator și sigur
 • Reducerea cu până la 10 % a emisiilor generate de transportul aerian prin intermediul Cerului unic european, cu zero costuri pentru consumatori și întreprinderi

Citiți și:

Eliminarea poluării

Poluarea afectează sănătatea și mediul. Este principala cauză legată de mediu a numeroase boli psihice și fizice și a deceselor premature, în special în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și al persoanelor în vârstă.

Pe lângă faptul că afectează sănătatea oamenilor, poluarea este unul dintre principalii factori care determină pierderea biodiversității. Ea reduce capacitatea ecosistemelor de a furniza servicii precum sechestrarea și decontaminarea carbonului.

Citiți și:

Finanțe și investiții pentru durabilitate

Obiectivul nostru este de a sprijini îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european prin canalizarea investițiilor private către o economie neutră din punct de vedere climatic, rezistentă la schimbările climatice, eficientă în utilizarea resurselor și echitabilă, care să vină în completarea fondurilor publice.

Sectorul financiar poate contribui la:

 • reorientarea investițiilor către tehnologii și întreprinderi mai durabile
 • finanțarea creșterii economice într-un mod sustenabil pe termen lung
 • crearea unei economii circulare, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice

În prezent, căutăm modalități de a integra considerentele legate de durabilitate în cadrul nostru politic financiar pentru a mobiliza fonduri pentru creșterea durabilă.

Citiți și:

O tranziție echitabilă

Tranziția către o economie durabilă și neutră din punct de vedere climatic trebuie să aibă loc în mod echitabil, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Unele teritorii care depind în mare măsură de industriile extractive și de producția de energie asociată, precum și de industriile cu emisii ridicate de dioxid de carbon, vor trebui să își restructureze și/sau să își diversifice economia, să mențină coeziunea socială și să îi formeze sau să îi reconvertească profesional pe lucrătorii afectați și pe tineri, astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru viitoarele locuri de muncă.

Pentru a aborda provocările specifice acestor regiuni, Comisia a introdus un Mecanism pentru o tranziție justă, care oferă sprijin dedicat.

Citiți și:

Orașele și regiunile

Regiunile europene se vor confrunta din ce în ce mai mult cu efectele schimbărilor climatice. Pentru a putea trece la economia verde, este esențial să se ia măsuri în orașele și zonele rurale din toată Europa.

Citiți și:

Cercetare și inovare

Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial în eforturile noastre de combatere a schimbărilor climatice.

Cercetarea la nivelul UE și la nivel internațional a contribuit în mod semnificativ la înțelegerea cauzelor care stau la baza schimbărilor climatice. Astăzi, provocarea cea mai urgentă constă în a studia și a prevedea impactul schimbărilor climatice și de a interveni într-un mod eficient.

Citiți și:

Acțiuni la nivel internațional

UE abordează provocările globale în materie de durabilitate acționând în Europa și cooperând cu țări și regiuni din afara acesteia.

Citiți și: