Přejít na hlavní obsah
European Climate Pact

Vzdělávání a osvěta

Propagace vzdělávání v otázkách změny klimatu

Chceme-li vytvořit společnost, jejíž fungování je šetrné ke klimatu, musíme porozumět faktům, sdílet informace a komunikovat mezi sebou.

Evropský klimatický pakt chce přispět k šíření poznatků o klimatických opatřeních, které jsou vědecky podložené a poskytují praktický základ pro další jednání. Poukáže na inspirativní řešení, zajistí osvětu a pomůže komunitám i sítím podporovatelů zintenzivnit dopad jejich činnosti.

V čem bude spočívat funkce Paktu?

  • Jmenuje své vyslance, kteří budou pro boj proti změně klimatu získávat další podporovatele v rámci své komunity či sítě kontaktů
  • Pomůže převést vědecké poznatky do praxe, aby byly využitelné v každodenním životě
  • Bude šířit tzv. klimatickou gramotnost a pomáhat se začleněním klimatologických otázek do školních osnov a vzdělávacích programů
  • Bude vyvracet mýty a dezinformace o klimatu a stát proti popíračům změny klimatu, a to v souladu s Evropským akčním plánem pro demokracii a se snahami omezit šíření dezinformací
  • Nabídne lidem prostor ke sdílení myšlenek a zkušeností
  • Využije stávajících klimatických iniciativ složených z mnoha zúčastněných stran ke zvyšování povědomí o problematice klimatu

Máte nějaký zajímavý nápad?

Chopte se iniciativy nebo nás kontaktujte!

Víte, že...

93 %
Evropanů považuje změnu klimatu za závažný problém
(průzkum Eurobarometru o změně klimatu, 2019)

Evropské iniciativy

Initiative Our planet, our future
Learn about climate change and what we can do about it. Information for young people and teachers in all EU languages.
European Education Area
Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.
Erasmus+
The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.
Initiative European Solidarity Corps
Helping organisations and young people carry out projects that will benefit people and communities in their own country or elsewhere in Europe.
Initiative Global Coalition for Biodiversity
National parks, aquariums, botanic gardens, zoos, science and natural history museums, research centres raising their voice about the nature crisis.