Skip to main content
European Climate Pact

Haridus ja teadlikkus

Kliimaalase hariduse ja teadlikkuse edendamine kõigi jaoks.

Kliimasõbraliku ühiskonna loomiseks peame mõistma fakte, jagama teavet ja üksteisega rääkima.

Euroopa kliimapakt aitab levitada kliimameetmete kohta teaduspõhist teavet ja annab lähtealuse tegutsemiseks. Selle raames tutvustatakse inspireerivaid lahendusi, millest õppida, ning aidatakse võrgustikel ja kogukondadel oma tegevust ja mõju laiendada.

Mida pakti raames tehakse?

  • Toetatakse kliimasaadikuid, kes suhtlevad inimestega oma kogukondades ja võrgustikes.
  • Kasutatakse teadusandmeid igapäevaste tegevusvõimaluste loomiseks.
  • Edendatakse kliimateadlikkust ning aidatakse lõimida kliimateadus ja -lahendused haridusprogrammidesse.
  • Kummutatakse kliimamüüte ning võideldakse kliimamuutuste eitamise ja väärinfo vastu kooskõlas väärinfo vastu võitlemise meetmete ja Euroopa demokraatia tegevuskavaga.
  • Viiakse inimesi kokku kogemuste ja ideede jagamiseks.
  • Kasutatakse olemasolevaid eri sidusrühmi hõlmavaid algatusi teadlikkuse suurendamiseks.

Kas teil on mõni hea idee?

Tegutsege või võtke meiega ühendust!

Kas teadsite?

93%
eurooplastest peab kliimamuutusi suureks probleemiks
(Eurobaromeetri uuring kliimamuutuste kohta, 2019)

Euroopa algatused

Our planet, our future

Learn about climate change and what we can do about it. Information for young people and teachers in all EU languages.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

European Solidarity Corps

Helping organisations and young people carry out projects that will benefit people and communities in their own country or elsewhere in Europe.

Global Coalition for Biodiversity

National parks, aquariums, botanic gardens, zoos, science and natural history museums, research centres raising their voice about the nature crisis.