Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Образование и осведоменост

Насърчаване на образованието и осведомеността в областта на климата за всички.

За да създадем благоприятно за климата общество, е необходимо да разбираме фактите, да споделяме информация и да разговаряме помежду си.

Европейският пакт за климата ще спомогне за разпространението на знания за действия в областта на климата, които са научно обосновани и осигуряват основа за действие. Той ще покаже решения за вдъхновение и обучение и ще помогне на мрежите и общностите да разширят своите действия и въздействие.

Какво ще направи пактът?

  • Ще бъдат посрещнати посланиците, които работят с хора в своите общности и мрежи
  • Науката ще бъде превърната във възможности за ежедневни действия
  • Ще се насърчи грамотността в областта на климата и ще се подпомогне интегрирането на науката и решенията в образователните програми
  • Ще се развенчаят митовете за климата и ще се противодейства на грешната информация, в съответствие с действията за борба с дезинформацията и Плана за действие за европейската демокрация.
  • Ще се обединят хората с цел споделяне на опит и идеи
  • Ще се използват съществуващите инициативи на няколко заинтересовани страни с цел повишаване на осведомеността

Имате чудесна идея?

Действайте или се свържете с нас!

Знаете ли че?

За 93 %
от европейците изменението на климата е сериозен проблем
(Евробарометър относно изменението на климата, 2019 г.)

Европейски инициативи

Our planet, our future

Learn about climate change and what we can do about it. Information for young people and teachers in all EU languages.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

European Solidarity Corps

Helping organisations and young people carry out projects that will benefit people and communities in their own country or elsewhere in Europe.

Global Coalition for Biodiversity

National parks, aquariums, botanic gardens, zoos, science and natural history museums, research centres raising their voice about the nature crisis.