Skip to main content
European Climate Pact

Ambasádori

Ambasádori Európskeho klimatického paktu sú ľudia z rôznych oblastí života a zo všetkých kútov Európy, ktorí sú odhodlaní uskutočňovať opatrenia v oblasti klímy.

You can find the contact details of the Country Coordinators of the European Climate Pact here.