Skip to main content
European Climate Pact

Ambasadorzy

Ambasadorami Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu są ludzie z różnych środowisk i wszystkich zakątków Europy, którzy angażują się w ochronę klimatu.