Skip to main content
European Climate Pact

Sūtņi

Eiropas Klimata pakta sūtņi ir dažnedažādi cilvēki no visām Eiropas malām, pilni apņēmības rīkoties klimata labā.