Skip to main content
European Climate Pact

Sūtņi

Eiropas Klimata pakta sūtņi ir dažnedažādi cilvēki no visām Eiropas malām, pilni apņēmības rīkoties klimata labā.

You can find the contact details of the Country Coordinators of the European Climate Pact here.