Skip to main content
European Climate Pact

Vyslanci

Vyslanci Evropského klimatického paktu jsou lidé různých profesí pocházející ze všech koutů Evropy, kteří jsou odhodláni zasadit se o řešení změny klimatu.

You can find the contact details of the Country Coordinators of the European Climate Pact here.