Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Посланици

Посланиците на Европейския пакт за климата са хора от различни слоеве на обществото и всички краища на Европа, като всички са ангажирани с действия в областта на климата.

You can find the contact details of the Country Coordinators of the European Climate Pact here.