Skip to main content
European Climate Pact

Bini ekoloġiku

Bini aħjar jgħinna niġġieldu t-tibdil fil-klima u ntejbu l-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Kont taf li s-settur tal-bini huwa l-akbar konsumatur tal-enerġija fl-UE?

Aħna nqattgħu ħafna mill-ħin tagħna ġewwa: l-iskola, fuq il-post tax-xogħol, id-dar. Ħafna drabi, il-binjiet li nżuru għandhom enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili jew ma jkunux iżolati biżżejjed. Ħafna mhumiex adattati biex jifilħu għall-effetti tat-tibdil fil-klima bħall-għargħar u l-mewġiet ta’ sħana.

Biex il-bini tagħna ma jagħmilx ħsara lill-klima, jeħtieġ li nibnu strutturi ġodda aħjar, iżda wkoll li nirrinnovaw dawk diġà eżistenti, peress li l-biċċa l-kbira tagħhom se jibqgħu hemm għad-deċennji li ġejjin.

Huwa għalhekk li l-Kummissjoni Ewropea ħabbret Mewġa ta’ Rinnovazzjoni biex ittejjeb ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija fl-UE. L-għan huwa li jiġu rduppjati r-rati tar-rinnovazzjoni sal-2030 u li jiġi żgurat li dawn iwasslu għal livell aħjar ta’ effiċjenza enerġetika u fir-riżorsi.

Dan ifisser li sal-2030, 35 miljun binja jistgħu jiġu rinnovati, u b’hekk jinħolqu sa 160,000 impjieg ekoloġiku ġdid fis-settur tal-kostruzzjoni!

X’se jagħmel il-Patt?

  • Jixxerja l-informazzjoni u jqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-benefiċċji multipli tar-rinnovazzjoni tal-bini
  • Iħeġġeġ il-wegħdiet ta’ impenni u jiffaċilita d-diskussjoni tul il-katina tal-provvista
  • Jislet ideat għall-Bauhaus Ewropew il-ġdid
  • Jixxerja l-gwida u l-assistenza teknika għall-awtoritajiet lokali u ċ-ċittadini
  • Jindika opportunitajiet ta’ finanzjament, b’għajnuna speċifika għall-komunitajiet vulnerabbli

Għandek idea tajba?

Ħu azzjoni jew ikkuntattjana!

Kont taf?

40%
tal-konsum totali tal-enerġija tal-UE jintuża mis-settur tal-bini
36%
tal-emissjonijiet totali tal-gassijiet serra tal-UE jiġu mill-bini

Inizjattivi Ewropej

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.

Sir af aktar