Pāriet uz galveno saturu
European Climate Pact

Zaļās ēkas

Kvalitatīvākas ēkas gan palīdz mums cīnīties pret klimata pārmaiņām, gan dara labāku mūsu ikdienas dzīvi.

Vai zinājāt, ka ēku sektors ir ES lielākais enerģijas patērētājs?

Mēs daudz laika pavadām iekštelpās — skolā, darbā, mājās. Bieži vien ēkas, kurās atrodamies, tiek apkurinātas ar fosilo kurināmo vai ir slikti izolētas. Daudzas no tām nepavisam nav piemērotas tādu klimata pārmaiņu seku pārciešanai kā plūdi un karstuma viļņi.

Lai ēkas padarītu klimatam draudzīgākas, mums pārdomāti jābūvē jaunas un jārenovē esošās ēkas, jo lielākā daļa no tām tiks izmantotas vēl desmitiem gadu.

Tāpēc Eiropas Komisija ir izziņojusi renovācijas vilni ēku energoefektivitātes uzlabošanai visā ES. Mērķis ir līdz 2030. gadam renovācijas rādītājus divkāršot un panākt augstāku energoefektivitāti un resursefektivitāti.

Tas nozīmē, ka līdz 2030. gadam varētu būt iespējams renovēt 35 miljonus ēku, būvniecības nozarē radot līdz 160 000 jaunu zaļo darbvietu.

Pakts

  • palīdzēs dalīties informācijā un palielināt informētību par daudzajiem ieguvumiem no ēku renovācijas,
  • mudinās dot solījumus un veicinās diskusijas visā piegādes ķēdē,
  • palīdzēs izkristalizēties idejām, kas var noderēt jaunajā Eiropas “Bauhaus”,
  • sagādās norādes un tehnisko palīdzību pašvaldībām un iedzīvotājiem,
  • norādīs uz finansējuma saņemšanas iespējām, gādājot par īpašu palīdzību mazaizsargātām kopienām.

Vai jums ir kāda laba ideja?

Rīkojieties vai sazinieties ar mums!

Vai zinājāt?

40 %
 — tik daudz visā ES patērētās enerģijas patērē ēku sektors
36 %
no kopējām ES siltumnīcefekta gāzu emisijām rodas ēku sektorā

Eiropas iniciatīvas

BUILD UP

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.
Level(s)

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.
Bauhaus

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.

Uzziniet vairāk