Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Екологични сгради

Сградите с по-добро качество ни помагат да се борим с изменението на климата и да подобрим ежедневието си.

Знаете ли, че строителният сектор е най-големият потребител на енергия в ЕС?

Прекарваме много време на закрито: на училище, на работното място, у дома. Често сградите, които посещаваме, се отопляват с енергия от изкопаеми горива или изолацията им не е добра. Много от тях не са подходящи да устоят на последиците от изменението на климата, като наводнения и горещи вълни.

За да направим сградите си по-щадящи по отношение на климата, трябва да строим по-качествени нови сгради, но и да обновяваме съществуващите сгради, тъй като повечето от тях ще продължат да съществуват през следващите десетилетия.

Ето защо Европейската комисия обяви „вълна на саниране“ за подобряване на енергийните характеристики на сградите в целия Съюз. Целта е да се удвоят темповете на саниране до 2030 г. и да се гарантира, че то води до подобряване на енергийната и ресурсната ефективност.

Това означава, че до 2030 г. 35 милиона сгради биха могли да бъдат обновени, като се създадат до 160 000 нови зелени работни места в строителния сектор!

Какво ще постигне Пактът?

  • Споделяне на информация и повишаване на осведомеността относно ползите от санирането на сгради
  • Насърчаване на ангажиментите и улесняване на дискусията в цялата верига на доставки
  • Предлагане на идеи за новия европейски „Баухаус“
  • Споделяне на насоки и предоставяне на техническа помощ за местните органи и гражданите
  • Привличане на вниманието към възможностите за финансиране, като се оказва по-специално помощ на уязвимите общности

Имате чудесна идея?

Действайте или се свържете с нас!

Знаете ли?

40 %
от общото потребление на енергия в ЕС се използва от строителния сектор
36 %
от общите емисии на парникови газове в ЕС идват от сградите

Европейски инициативи

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.