Skip to main content
European Climate Pact

Grön rörlighet

Hur vi förflyttar oss har stor påverkan på vårt koldioxidavtryck.

Med nytänkande och digitala lösningar för kollektivtrafik, cykling, gång och andra former av grön rörlighet kan vi skapa gröna städer och jobb.

En stor omställning är redan igång. Många europeiska städer arbetar nu för att främja och införa effektivare, säkrare, hälsosammare och billigare gröna transportalternativ, till exempel elbilar, cyklar och elcyklar, miljövänliga bussar och tåg och anlägger hundratals kilometer nya cykelbanor.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att avstånden ofta är mycket större på landsbygden än i städerna. Därför måste vi hitta innovativa lösningar som fungerar för alla.

Det är viktigt att vi kan förflytta oss på ett effektivt sätt – och väljer vi gröna transporter är det bra för både vår hälsa och miljön!

Vad kommer klimatpakten att göra?

  • Uppmuntra och främja gröna transportalternativ som både är effektiva, bättre för vår hälsa och mindre förorenande
  • Samverka med andra initiativ för att främja handling och konkreta resultat
  • Vara en knutpunkt för klimatlöften om grönare rörlighet på stads- och regionnivå

Fått en bra idé?

Engagera dig eller kontakta oss!

Europeiska initiativ

CIVITAS

CIVITAS

Network of cities for cities dedicated to cleaner, better transport in Europe and beyond.
Green Driving Tool

Green Driving Tool

A citizen science initiative to help reduce CO₂ emissions and fuel consumption.
DiscoverEU

DiscoverEU

DiscoverEU offers young people an opportunity to discover Europe, favouring travelling by rail.
The Green Trip

The Green Trip

15 local influencers uncover inspiring and innovative green initiatives in 5 European countries.