Skip to main content
European Climate Pact

Tereny zielone

Europa potrzebuje więcej terenów zielonych, aby zwiększać swoją odporność na zmianę klimatu, a także na zagrożenia dla naszego zdrowia.

Zwłaszcza miasta potrzebują drzew, ponieważ zielone obszary miejskie mogą zarówno pochłaniać emisje gazów cieplarnianych, jak i ograniczać nadmierny wzrost temperatury. Zaś na obszarach wiejskich drzewa mogą przynieść wiele korzyści rolnictwu i turystyce ekologicznej.

Po zasadzeniu drzewa wymagają długotrwałej pielęgnacji. Dlatego też w ramach paktu na rzecz klimatu deklarujemy dalsze wspieranie społeczności lokalnych, organizacji i obywateli, którzy angażują się w nowe inicjatywy dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew.

Do czego służy pakt?

  • Wspiera nowe inicjatywy dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew, na przykład poprzez informowanie o nich i zwiększanie widoczności działań.
  • Tworzy powiązania z istniejącymi zasobami, sieciami i platformami.
  • Dostarcza władzom lokalnym rozwiązań w zakresie odtwarzania, ochrony i powiększania zielonych obszarów miejskich.
  • Zapewnia forum dialogu i współpracy pomiędzy społecznościami, przedsiębiorstwami, właścicielami gruntów i władzami lokalnymi.

Masz wspaniały pomysł?

Zacznij działać lub skontaktuj się z nami!

Czy wiesz, że...

3 mld
więcej drzew w Europie
Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 ma na celu zwiększenie powierzchni lasów oraz poprawę ich stanu zdrowia i odporności.
39 proc.
powierzchni UE pokrywają lasy
Europa jest jednym z najbardziej zalesionych regionów świata.
18 proc.
powierzchni UE to obszary chronione w ramach sieci Natura 2000
Sieć Natura 2000, jako największa na świecie sieć obszarów chronionych, chroni najcenniejsze i najbardziej zagrożone gatunki i siedliska w Europie.

Inicjatywy europejskie

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.