Skip to main content
European Climate Pact

Zaveze

Naredite nekaj za podnebje in navdihnite druge. Vsakdo lahko prispeva in noben ukrep ni nepomemben.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Zaveze organizacij

Pakt bo organizacije in skupnosti pozval, naj prijavijo svoje podnebne pobude in jih spremenijo v zaveze na področju podnebnih ukrepov, spodbudijo ukrepanje, navdihnejo druge, da se pridružijo obstoječim pobudam ali začnejo nove, ter razširijo in posnemajo dobre zamisli in projekte.

Zaveze lahko predlagajo različne vrste organizacij, od šol in skupin skupnosti do velikih javnih in zasebnih organizacij ali podjetij. Zaveza je lahko povezana z načinom, kako organizacija deluje, proizvaja in komunicira ali motivira državljane, zaposlene, stranke ali deležnike, da ukrepajo.

V skladu z vrednotami pakta bi morale zaveze presegati zahteve zakonodaje in vključevati konkretne, znanstveno utemeljene ukrepe za doseganje jasnih in merljivih rezultatov, ki jih je mogoče spremljati.

Z registracijo zaveze se bodo udeleženci zavezali, da si bodo izmenjevali ustrezne informacije o svojih ukrepih ter tako prispevali k spremljanju napredka in razumevanju učinka sprejetih ukrepov. Lahko bodo izrazili zanimanje za delo drugih in se povezali z njimi, da bi oblikovali dodatne ukrepe in zagon v duhu skupnosti.

Zaveze v okviru Pakta bodo izhajale iz dragocenih in raznolikih pobud, ki se že izvajajo v Evropi. Predstavljene bodo obstoječe rešitve, ki lahko služijo kot zgled in v poduk. Mrežam podnebnih aktivistov in skupnostim pa bodo pomagale uresničiti njihove podnebne cilje ali se povezati z drugimi.

V letu 2021 bo v sodelovanju z deležniki oblikovan celovit sistem zavez. Zdaj zbiramo prijave interesa za zaveze. Delite z nami svoje zamisli, pomagajte pri ustvarjanju zavez in pridružite se evropskemu podnebnemu gibanju!

Download the app

Join the European Climate Pact Team, download the AWorld mobile app using the following QR code:

QR code - Join European Climate Pact