Skip to main content
European Climate Pact

Rohealad

Euroopa vajab rohkem rohealasid, et suurendada vastupanuvõimet kliima- ja terviseohtude suhtes.

Linnades on vaja eelkõige puid, sest rohelised linnaalad seovad kasvuhoonegaaside heidet ja takistavad ka temperatuuri ülemäärast tõusu. Maapiirkondades võivad puud tuua suurt kasu põllumajandusele ja ökoturismile.

Puud vajavad pärast istutamist pikaajalist hooldust. Seepärast kinnitame kliimapakti raames lubadust toetada kohalikke kogukondi, organisatsioone ja kodanikke, kes panustavad uutesse puude istutamise ja hooldamise algatustesse.

Mida pakti raames tehakse?

  • Toetatakse uusi puude istutamise ja hooldamise algatusi, näiteks teabe jagamise ja nähtavuse tagamise kaudu.
  • Luuakse seos olemasolevate ressursside, võrgustike ja platvormidega.
  • Pakutakse kohalikele omavalitsustele lahendusi linnade rohealade taastamiseks, kaitsmiseks ja laiendamiseks.
  • Luuakse foorum kogukondade, ettevõtjate, maaomanike ja kohalike omavalitsuste dialoogi ja koostöö jaoks.

Kas teil on mõni hea idee?

Tegutsege või võtke meiega ühendust!

Kas teadsite?

3 miljardit
puud Euroopasse juurde
ELi elurikkuse strateegia 2030 eesmärk on suurendada metsade pindala ning parandada nende seisundit ja vastupanuvõimet.
39%
ELi maa-alast on kaetud metsadega
Euroopa on maailma üks metsarikkamaid piirkondi.
18%
ELi maa-alast kaitseb Natura 2000 võrgustik
Maailma suurima kaitsealade võrgustikuna kaitseb Natura 2000 Euroopa kõige väärtuslikumaid ja ohustatumaid liike ja elupaiku.

Euroopa algatused

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.