Skip to main content
European Climate Pact

Grønne områder

Europa har brug for flere grønne områder for at opbygge modstandsdygtighed over for både klimatrusler og sundhedstrusler.

I byerne er der særligt behov for flere træer, fordi grønne byområder udligner drivhusgasudledningen og reducerer temperaturstigningerne. I landområderne er træerne et stort plus for både landbruget og økoturismen.

Træer kræver pleje i lang tid, når de er plantet. Derfor gør vi med klimapagten en ekstra indsats for at støtte lokalsamfund, organisationer og borgere, der driver initiativer til plantning og vedligeholdelse af træer.

Hvad er målet med pagten?

  • Den skal støtte initiativer til plantning og vedligeholdelse af træer, for eksempel ved at informere og skabe synlighed.
  • Den skal samarbejde med eksisterende initiativer, netværk og platforme.
  • Den skal tilbyde de lokale myndigheder løsninger til genopretning, beskyttelse og udvidelse af grønne byområder.
  • Og den skal danne forum for dialog og samarbejde mellem lokalsamfund, erhvervsliv, jordejere og lokale myndigheder.

Har du en god idé?

Start en aktivitet, eller kontakt os!

Vidste du, at ...?

3 mia.
flere træer i Europa
EU's biodiversitetsstrategi frem til 2030 har som mål at øge mængden af skovarealer og sikre, at skovene er sunde og modstandsdygtige.
39 %
af landarealerne i EU er dækket af skov
Europa er et af de områder i verden, der har flest skovområder.
18 %
af EU's areal er beskyttet af Natura 2000-netværket
Som verdens største netværk af beskyttede områder er Natura 2000 et fristed for Europas mest værdifulde og truede arter og levesteder.

Europæiske initiativer

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.

Læs mere