Skip to main content
European Climate Pact

Zelené plochy

Evropa potřebuje více zelených ploch, aby mohla zvyšovat svou odolnost vůči klimatickým hrozbám a zároveň posílila odolnost Evropanů vůči hrozbám zdravotním.

Více stromů a zeleně obecně je třeba vysadit především ve městech, protože zelené plochy absorbují nejen emise skleníkových plynů, ale zároveň snižují teplotu během období extrémních veder. Na venkově můžeme výsadbou stromů pomoci nejen v zemědělství. Více zeleně stimuluje například i ekoturistiku.

Vysadit stromy však nestačí. Stromy vyžadují dlouhodobou péči. Proto chceme v rámci Klimatického paktu zajistit podporu místním komunitám, organizacím a občanům, kteří jsou odhodláni zapojit se nejen do výsadby nových stromů, ale následně o ně i pečovat.

V čem pomůže Klimatický pakt?

  • Podpoří iniciativy zaměřené na výsadbu nových stromů a péči o ně, a to například prostřednictvím informačních a propagačních kampaní
  • Zajistí návaznost těchto iniciativ na stávající zdroje, sítě a platformy
  • Bude místním orgánům nabízet řešení k obnově, ochraně a rozšiřování městské zeleně
  • Nabídne platformu pro dialog a spolupráci mezi místními komunitami, podniky, vlastníky půdy a místními samosprávami

Máte nějaký zajímavý nápad?

Chopte se iniciativy nebo nás kontaktujte!

Víte, že...

3 miliardy
nových stromů v Evropě
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 si klade za cíl rozšířit v Evropě zalesněné území a zajistit lepší zdraví a odolnost evropských lesů.
39 %
území EU je pokryto lesním porostem
Evropa se řadí k nejzalesněnějším územím světa.
18 %
z celkového území EU je chráněno sítí Natura 2000
Natura 2000 je nejrozsáhlejší sítí chráněných oblastí na světě – najdeme zde cenná přírodní stanoviště, která poskytují útočiště nejvzácnějším a nejohroženějším druhům rostlin a zvířat Evropy.

Evropská iniciativa

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.