Skip to main content
European Climate Pact

Ekologické zručnosti

Opatrenia v oblasti klímy už zabezpečujú pracovné miesta a príležitosti budúcnosti.

Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo spustí zásadnú transformáciu v širokom spektre odvetví. Budú vytvorené nové pracovné miesta, niektoré pracovné miesta sa nahradia a iné sa nanovo definujú.

Je potrebné:

  • presadzovať a podporovať ekologické pracovné miesta
  • zaoberať sa zručnosťami a rekvalifikáciou pracovníkov
  • predvídať zmeny na pracoviskách budúcnosti

Klimatický pakt bude pokračovať v práci EÚ v tejto oblasti a aktívne podporovať organizácie práce, vzdelávacie inštitúcie a verejné orgány, aby pomohol tým, ktorí hľadajú zamestnanie v ekologickom hospodárstve.

Čo bude úlohou paktu?

  • Povzbudzovať podniky a organizácie, aby sa zapojili do paktu pre zručnosti s cieľom pomôcť pracovníkom zvýšiť ich kvalifikácie a rekvalifikovať ich
  • Šíriť osvedčené postupy a úspešné príklady získané v rámci európskych programov
  • Pomôcť pri orientácii v Európskom sociálnom fonde, ktorý umožní odbornú prípravu pre päť miliónov ľudí v oblasti ekologických pracovných miest a zelenej obnovy
  • Prepojiť program Erasmus+ s inými programami, ktoré poskytujú príležitosti na rozvíjanie výhľadovo orientovaných zručností, ako aj projektov partnerstva
  • Podnecovať zainteresované strany, miestne orgány verejnej správy a komunity, aby využívali Mechanizmus spravodlivej transformácie na propagáciu rekvalifikácií, aktívneho začleňovania pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie a pomáhali vytvárať nové lokálne pracovné miesta v cieľových regiónoch.
  • Poukázať na podporné programy pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa snažia rozvíjať a poskytovať kurzy o vplyvoch na životné prostredie a klímu

Máte skvelý nápad?

Konajte alebo nás kontaktujte!

Európske iniciatívy

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Ďalšie informácie