Skip to main content
European Climate Pact

Zaļās prasmes

Klimatrīcība jau tagad nodrošina nākotnes darbvietas un iespējas.

Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku nozīmēs fundamentālas pārmaiņas daudzās un dažādās nozarēs. Tiks radītas jaunas darbvietas, daļa darbvietu tiks aizstātas, bet vēl daļa – pārprofilētas.

Mūsu uzdevums ir

  • veicināt un atbalstīt zaļās profesijas,
  • nodrošināt darba ņēmējiem apmācību un pārkvalifikāciju,
  • paredzēt pārmaiņas nākotnes darbavietās.

Klimata pakts turpinās ES darbu šajā jomā un aktīvi atbalstīs nodarbinātības organizācijas, izglītības iestādes un publiskās iestādes, lai palīdzētu tiem, kas meklē darbu zaļajā ekonomikā.

Pakts

  • uzņēmumus un organizācijas mudinās iesaistīties Prasmju paktā, lai palīdzētu darba ņēmējiem paaugstināt kvalifikāciju un pārkvalificēties,
  • izplatīs labas prakses piemērus un veiksmes stāstus, kas apkopoti no Eiropas programmām,
  • palīdzēs orientēties iespējās, ko paver Eiropas Sociālais fonds, ar kura palīdzību pieci miljoni cilvēku varēs iziet apmācību zaļajās profesijās un zaļajā atveseļošanā,
  • izveidos saiknes ar Erasmus+ un citām programmām, kas piedāvā iespējas attīstīt nākotnē vajadzīgas prasmes, kā arī partnerības projektus,
  • ieinteresētās personas, vietējās iestādes un kopienas mudinās izmantot Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, lai sekmētu pārkvalifikāciju un darba ņēmēju un darba meklētāju aktīvu iesaisti, kā arī vietēju jaunu darbvietu izveidi mērķreģionos,
  • dos norādes par to, kādas atbalsta programmas ir pieejamas augstākās izglītības iestādēm, kuras vēlas izstrādāt un pasniegt kursus par vidisku un klimatisku ietekmi.

Vai jums ir kāda laba ideja?

Rīkojieties vai sazinieties ar mums!

Eiropas iniciatīvas

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Uzziniet vairāk