Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
European Climate Pact

Zelene vještine

Klimatska politika već stvara radna mjesta i prilike za budućnost.

Prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo pokrenut će temeljitu preobrazbu u cijelom nizu sektora. Otvorit će se nova radna mjesta, a neka od postojećih bit će zamijenjena ili redefinirana.

Moramo:

  • promicati i podupirati zeleno zapošljavanje
  • poraditi na stjecanju vještina i prekvalifikaciji radnika
  • predvidjeti promjene na radnim mjestima budućnosti.

Klimatski pakt bit će nastavak rada EU-a u tom području te će aktivno podupirati radničke organizacije, obrazovne ustanove i javna tijela kako bi se pomoglo onima koji se žele zaposliti u zelenom gospodarstvu.

Što će se poduzimati u okviru pakta?

  • Poduzeća i organizacije poticat će se da se uključe u pakt za vještine kako bi se radnicima pomoglo u usavršavanju i prekvalifikaciji.
  • Širit će se dobra praksa i uspješni primjeri iz europskih programa.
  • Pomoći će se u korištenju Europskog socijalnog fonda, koji će omogućiti osposobljavanje pet milijuna ljudi za zelena radna mjesta i zeleni oporavak.
  • Povezat će se s programom Erasmus+ i drugim programima koji nude mogućnosti za razvoj vještina i partnerskih projekata za budućnost.
  • Poticat će se dionike, lokalne vlasti i zajednice da iskoriste Mehanizam za pravednu tranziciju kako bi se potaknula prekvalifikacija, aktivno uključivanje radnika i tražitelja zaposlenja te stvaranje novih radnih mjesta u određenim regijama.
  • Upućivat će se na programe za potporu visokim učilištima koja u nastavu žele uključiti sadržaje o utjecaju na okoliš i klimu.

Imate dobru ideju?

Provedite je u djelo ili se obratite nama!

Europske inicijative

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Saznajte više