Skip to main content
European Climate Pact

Vihreät taidot

Ilmastotoimet tarjoavat jo nyt työpaikkoja ja mahdollisuuksia, joille on kysyntää myös tulevaisuudessa.

Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen tulee mullistamaan monia aloja. Muutosten myötä syntyy uusia työpaikkoja, työtehtävät korvautuvat toisilla tai niitä päivitetään vastaamaan uusia vaatimuksia.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi meidän on

  • lisättävä ja tuettava vihreitä työpaikkoja
  • tuettava työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja uudelleenkouluttautumista
  • ennakoitava työpaikoilla tapahtuvat muutokset.

Ilmastosopimusaloite jatkaa EU:n työtä vihreän työllisyyden alalla ja tukee aktiivisesti työmarkkinajärjestöjä, koulutuslaitoksia ja viranomaisia, jotta ne voivat auttaa työntekijöitä siirtymään vihreän talouden aloille.

Mistä aloitteessa on kyse?

  • Kannustetaan yrityksiä ja organisaatioita osallistumaan Pact for Skills ‑osaamissopimukseen, joka tukee työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja uudelleenkoulutusta.
  • Jaetaan tietoa eurooppalaisista ohjelmista kerätyistä hyvistä käytännöistä ja esimerkkitapauksista
  • Autetaan hyödyntämään Euroopan sosiaalirahastoa, joka mahdollistaa viiden miljoonan ihmisen kouluttautumisen vihreitä työpaikkoja ja vihreää elpymistä varten
  • Luodaan yhteyksiä Erasmus+ ‑ohjelmaan ja muihin ohjelmiin, jotka auttavat kehittämään tulevaisuuden taitoja ja kumppanuushankkeita
  • Kannustetaan sidosryhmiä, paikallisviranomaisia ja yhteisöjä hyödyntämään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jonka tarkoituksena on lisätä työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutusta ja aktiivista osallisuutta sekä auttaa luomaan uusia paikallisia työllistymismahdollisuuksia kohdealueilla
  • Autetaan korkeakouluja hyödyntämään tukiohjelmia, kun ne kehittävät ja tarjoavat kursseja ympäristö- ja ilmastovaikutuksista

Onko sinulla hyviä ideoita?

Ryhdy toimiin tai ota meihin yhteyttä!

EU:n aloitteet

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Lisätietoa