Skip to main content
European Climate Pact

Rohelised kutseoskused

Kliimameetmetega juba luuakse tulevikutöökohti ja -võimalusi.

Üleminek kliimaneutraalsele majandusele toob kaasa põhjalikud muutused paljudes sektorites. Luuakse uusi töökohti, osa töökohti asendatakse teistega ja osa saab uue sisu.

Meil tuleb

  • edendada ja toetada rohelisi töökohti;
  • tegeleda töötajate oskuste ja ümberõppega;
  • näha ette muutusi tulevastes töökohtades.

Kliimapakti raames jätkatakse ELi tööd selles valdkonnas ning toetatakse aktiivselt tööorganisatsioone, haridusasutusi ja avaliku sektori asutusi, et aidata neid, kes otsivad tööd rohemajanduses.

Mida pakti raames tehakse?

  • Innustatakse ettevõtjaid ja organisatsioone osalema oskuste pakti algatuses, et aidata korraldada töötajate täiendus- ja ümberõpet.
  • Levitatakse Euroopa programmide raames kogutud häid tavasid ja edulugusid.
  • Pakutakse abi orienteerumisel Euroopa Sotsiaalfondi vahendites, mis võimaldavad koolitada viis miljonit inimest roheliste töökohtade jaoks ja toetada keskkonnahoidlikku majanduse taastamist.
  • Luuakse sidemeid programmi „Erasmus+“ ja muude programmidega, mis pakuvad võimalusi tulevikku suunatud oskuste ja partnerlusprojektide arendamiseks.
  • Julgustatakse sidusrühmi, kohalikke omavalitsusi ja kogukondi kasutama ära õiglase ülemineku mehhanismi, et edendada ümberõpet ning töötajate ja tööotsijate aktiivset kaasamist, samuti aidata luua uusi kohalikke töökohti sihtpiirkondades.
  • Juhitakse tähelepanu toetusprogrammidele, mis on suunatud kõrgkoolidele, kes soovivad välja töötada ja pakkuda keskkonna- ja kliimamõjusid käsitlevaid kursusi.

Kas teil on mõni hea idee?

Tegutsege või võtke meiega ühendust!

Euroopa algatused

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.