Skip to main content
European Climate Pact

Klimatlöften

Gör en insats för klimatet och bli en inspiration för andra. Alla kan bidra, och ingen insats är för liten.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Gör en insats

Klimatlöften för organisationer

Klimatpakten kommer att uppmana organisationer och grupper att avge klimatlöften för att främja konkreta åtgärder, sprida tips på lyckade projekt och uppmuntra andra att delta eller starta egna initiativ.

Alla typer av organisationer, från skolor och intressegrupper till både offentliga och privata organisationer och företag, kan avge klimatlöften. Klimatlöftet kan ha att göra med organisationens verksamhet eller produktion, eller handla om hur man uppmanar allmänheten, anställda, kunder eller intressenter till att göra insatser för klimatet.

I linje med klimatpaktens värden bör klimatlöftena ha högre ambitioner än gällande lagstiftning och omfatta konkreta, vetenskapligt grundade insatser, med målet att nå tydliga och mätbara resultat.

Genom att registrera ett klimatlöfte åtar sig deltagarna att dela relevant information om sina insatser för att se till att framsteg och resultat kan följas. Deltagarna kommer att kunna visa intresse för varandras arbete och knyta kontakter för att skapa ytterligare handlingskraft och gemenskap.

Klimatlöftena kommer att bygga vidare på de många olika initiativ som redan finns i Europa, lyfta fram lösningar värda att inspireras och lära av och hjälpa nätverk av klimatsupportrar och lokalsamhällen att förverkliga sina egna klimatambitioner och samarbeta med andra.

Systemet för klimatlöften kommer att utvecklas tillsammans med berörda parter under 2021. Vi samlar nu in intresseanmälningar för klimatlöften. Dela dina idéer med oss, hjälp till att komma på klimatlöften och bli en del av Europas klimatrörelse!