Skip to main content
European Climate Pact

Angajamente

Implicați-vă în acțiunile climatice și alte persoane vă vor urma exemplul. Oricine își poate aduce contribuția, fiecare gest contează.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Angajamentele organizațiilor

Pactul va invita organizațiile și comunitățile să își înregistreze inițiativele în domeniul climei și să le transforme în angajamente, să stimuleze acțiuni, să încurajeze alte organizații să participe sau să își lanseze propriile inițiative, precum și să elaboreze și să multiplice idei și proiecte valoroase.

Orice fel de organizație își poate asuma un astfel de angajament, de la instituții de învățământ și comunități locale, până la mari organizații publice și private și întreprinderi. Un angajament poate fi legat de modul în care organizația funcționează, produce, comunică sau de cum îi motivează pe cetățeni, angajați, clienți sau parteneri să ia măsuri.

Respectând valorile Pactului, angajamentele ar trebui să meargă dincolo de cadrul impus de legislație și să propună acțiuni concrete, bazate pe date științifice, cu scopul de a obține rezultate clare și măsurabile care pot fi monitorizate.

Înregistrând un angajament, participanții se obligă să comunice informații relevante cu privire la acțiunile lor pentru a contribui la monitorizarea progreselor și la înțelegerea impactului acțiunilor întreprinse. Participanții vor putea să își exprime interesul față de activitatea altora și să ia legătura cu aceștia pentru a genera acțiuni suplimentare și pentru a-i încuraja, într-un spirit comunitar.

Angajamentele asumate în cadrul Pactului se vor baza pe multitudinea și diversitatea inițiativelor deja existente în Europa. Ele vor expune soluțiile existente pentru ca acestea să poată servi ca sursă de inspirație și de studiu, și vor ajuta rețelele de susținători ai acțiunilor climatice și comunitățile locale să își realizeze propriile obiective în materie de climă sau să își unească forțele cu alții.

Sistemul complet de asumare a angajamentelor va fi dezvoltat și creat împreună cu părțile interesate în 2021. În prezent, colectăm manifestările interesului. Împărtășiți-ne ideile dumneavoastră, contribuiți la crearea de angajamente și alăturați-vă mișcării europene de combatere a schimbările climatice!