Skip to main content
European Climate Pact

Zobowiązania

Zrób krok dla klimatu i zainspiruj innych. Każdy może wnieść swój wkład i każde, nawet najmniejsze działanie może przynieść zmiany.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Zobowiązania organizacji

W ramach paktu organizacje i grupy będą zachęcane do zarejestrowania swoich inicjatyw na rzecz klimatu i przekształcenia ich w zobowiązania do działań w dziedzinie klimatu, aby stymulować aktywność, zachęcić innych do przyłączenia się lub rozpoczęcia własnych inicjatyw, a także do rozpowszechniania i powielania dobrych pomysłów i projektów.

Zobowiązania mogą być podejmowane przez wszystkie rodzaje organizacji – od szkół i grup społecznościowych po duże organizacje publiczne i prywatne oraz firmy. Zobowiązanie może się wiązać ze sposobem, w jaki organizacja działa, produkuje, komunikuje się lub motywuje obywateli, pracowników, klientów lub zainteresowane strony do podjęcia działań.

Zgodnie z wartościami określonymi w pakcie zobowiązania powinny wykraczać poza wymogi określone w przepisach i wiązać się z konkretnymi, opartymi na wiedzy naukowej działaniami mającymi na celu osiągnięcie wyraźnych i wymiernych rezultatów, które można monitorować.

Rejestrując zobowiązanie, uczestnicy zobowiążą się do dzielenia się istotnymi informacjami na temat swoich działań, co pomoże monitorować postępy i zrozumieć wpływ podjętych działań. Uczestnicy będą mogli wyrazić zainteresowanie działaniami innych i nawiązać z nimi kontakt, aby wspólnie opracować dodatkowe działania i wzbudzić zapał członków społeczności.

Zobowiązania podjęte w ramach paktu będą się opierać na bogactwie i różnorodności inicjatyw już istniejących w Europie, prezentować istniejące rozwiązania w celu zainspirowania i przekazania wiedzy, a także będą pomagać sieciom złożonym z osób i społeczności działających na rzecz klimatu w realizacji ich własnych ambicji związanych z klimatem lub łączeniu sił z innymi.

Kompletny system pozwalający podjąć zobowiązanie zostanie opracowany i będzie współtworzony z zainteresowanymi stronami w 2021 r. Obecnie zbieramy deklaracje zainteresowania podjęciem zobowiązań. Podziel się z nami swoimi pomysłami, pomóż nam opracowywać zobowiązania i dołącz do europejskiego ruchu na rzecz klimatu!