Skip to main content
European Climate Pact

Impenji

Ħu pass favur il-klima u kun ta’ ispirazzjoni għall-oħrajn. Kulħadd jista’ jagħti l-kontribut tiegħu, u ebda azzjoni ma hija żgħira wisq.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Wegħdiet mill-organizzazzjonijiet

Il-Patt se jistieden lill-organizzazzjonijiet u lill-kollettivitajiet biex jirreġistraw l-inizjattivi klimatiċi tagħhom u jbiddluhom f’wegħdiet ta’ azzjoni klimatika, biex jagħtu spinta lill-azzjoni, jinkuraġġixxu lil oħrajn jingħaqdu jew jibdew l-inizjattivi tagħhom stess, u jżidu u jirreplikaw ideat u proġetti tajbin.

Il-wegħdiet jistgħu jkunu impenji minn kull tip ta’ organizzazzjoni, skola jew grupp tal-komunità sa organizzazzjoni pubblika u privata u negozju kbir. Wegħda tista’ tkun relatata mal-mod kif l-organizzazzjoni topera, tipproduċi, tikkomunika jew timmotiva liċ-ċittadini, lill-impjegati, lill-konsumaturi jew lill-partijiet ikkonċernati biex jieħdu azzjoni.

F’konformità mal-valuri tal-Patt, il-wegħdiet għandhom imorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni u jinvolvu azzjonijiet konkreti u bbażati fuq ix-xjenza li għandhom l-għan li jiksbu eżiti ċari u li jistgħu jitkejlu li jistgħu jiġu mmonitorjati.

Meta jirreġistraw wegħda, il-parteċipanti se jimpenjaw ruħhom li jixxerjaw l-informazzjoni rilevanti dwar l-azzjonijiet tagħhom biex jgħinu jimmonitorjaw il-progress u jifhmu l-impatt tal-azzjonijiet meħuda. Il-parteċipanti se jkunu jistgħu jesprimu interess fix-xogħol tal-oħrajn u jingħaqdu magħhom biex jiġġeneraw azzjoni u momentum addizzjonali fi spirtu ta’ komunità.

Il-wegħdiet li jsiru taħt iI-Patt se jibnu fuq ir-rikkezza u d-diversità ta’ inizjattivi li diġà jeżistu fl-Ewropa, se juru s-soluzzjonijiet eżistenti għall-ispirazzjoni u t-tagħlim, u se jgħinu lin-networks ta’ dawk li jappoġġjaw il-klima u l-komunitajiet iwettqu l-ambizzjoni klimatika tagħhom stess jew jingħaqdu ma’ oħrajn.

Is-sistema sħiħa ta’ wegħdiet se tiġi żviluppata u maħluqa b’mod konġunt mal-partijiet ikkonċernati fl-2021. Bħalissa qed niġbru espressjonijiet ta’ interess għall-wegħdiet. Ixxerja l-ideat tiegħek magħna, għin biex toħloq flimkien il-wegħdiet u ssieħeb mal-moviment Ewropew tal-klima!