Skip to main content
European Climate Pact

Solījumi

Speriet soli klimata labā un iedvesmojiet citus. Savu artavu var dot ikviens: mērķim pietuvina pat vismazākais solis.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Organizāciju solījumi

Pakts aicinās organizācijas un kolektīvus reģistrēt savas klimatiskās iniciatīvas un pārvērst tās par klimatrīcības solījumiem, kāpināt rīcību, mudināt citus pievienoties vai sākt savas iniciatīvas, kā arī izvērst un atkārtot labas idejas un projektus.

Solījumus var dot visu veidu organizācijas — sākot ar skolām un kopienu grupām un beidzot ar lielām publiskām un privātām organizācijām un uzņēmumiem. Solījums var būt saistīts ar veidu, kādā organizācija darbojas, ražo, komunicē vai motivē iedzīvotājus, darbiniekus, klientus vai ieinteresētās personas rīkoties.

Saskaņā ar pakta vērtībām solījumiem būtu jāpārsniedz tas, kas prasīts tiesību aktos, un jāietver konkrēta zinātnē balstīta rīcība ar mērķi panākt skaidrus un izmērāmus rezultātus, ko ir iespējams apsekot.

Reģistrējot solījumu, dalībnieki apņemsies dalīties ar relevantu informāciju par savām darbībām; šī informācija palīdzēs uzraudzīt progresu un izprast veikto darbību ietekmi. Dalībnieki varēs paust interesi par to, ko dara citi, un ar viņiem sazināties, lai kopienas garā rīcību kāpinātu un izvērstu.

Pakta satvarā dotie solījumi balstīsies dažnedažādajās iniciatīvas, kas Eiropā jau tiek īstenotas, izcels esošos risinājums, kas paver iespēju iedvesmoties un mācīties, un palīdzēs klimatrīcības atbalstītāju tīkliem un kopienām realizēt pašiem savas klimatiskās ieceres vai strādāt plecu pie pleca ar citiem.

Pilnvērtīga solījumu došanas sistēma kopā ar ieinteresētajām personām tiks izstrādāta un izveidota 2021. gadā. Pašlaik mēs apzinām tos, kas būtu ieinteresēti dot solījumu. Aicinām dalīties ar mums idejās, palīdzēt kopīgi veidot solījumus un pievienoties Eiropas klimata kustībai!