Skip to main content
European Climate Pact

Įsipareigojimai

Imkitės veiksmų klimato srityje ir įkvėpkite kitus. Prisidėti gali kiekvienas, svarbus net ir mažiausias veiksmas.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Organizacijų įsipareigojimai

Paktu organizacijos ir kolektyvai bus kviečiami registruoti savo klimato srities iniciatyvas ir jas paversti klimato srities įsipareigojimais, plėsti savo veiklą, skatinti kitus prisijungti arba pradėti naujas iniciatyvas, taip pat plėtoti ir atkartoti geras idėjas ir projektus.

Prisiimti įsipareigojimus gali visų rūšių organizacijos – nuo mokyklų ir bendruomenių grupių iki didelių viešųjų ir privačiųjų organizacijų ir įmonių. Įsipareigojimas galėtų būti susijęs su tuo, kaip organizacija veikia, gamina, bendrauja ar skatina piliečius, darbuotojus, klientus ar suinteresuotąsias šalis imtis veiksmų.

Atsižvelgiant į pakto vertybes, turėtų būti įsipareigojama padaryti daugiau, nei reikalaujama teisės aktuose, ir imtis konkrečių moksliškai pagrįstų veiksmų, kuriais būtų siekiama aiškių išmatuojamų rezultatų, kuriuos būtų galima stebėti.

Užregistruodami įsipareigojimą dalyviai pasižadės dalytis svarbia informacija apie savo veiksmus, kad padėtų stebėti pažangą ir suprasti veiksmų, kurių imtasi, poveikį. Dalyviai galės domėtis kitų asmenų darbu ir užmegzti su jais ryšius, kad bendruomenės dvasia paskatintų imtis papildomų veiksmų ir suteiktų pagreitį.

Pagal paktą prisiimti įsipareigojimai bus grindžiami Europoje jau vykdomų iniciatyvų gausa ir įvairove, bus pristatomi esami sprendimai, iš kurių galima semtis įkvėpimo ir mokytis, ir tai padės klimato srities rėmėjų ir bendruomenių tinklams įgyvendinti savo pačių klimato srities užmojus arba suvienyti jėgas su kitais.

Visavertė įsipareigojimų sistema bus parengta drauge su suinteresuotaisiais subjektais 2021 m. Šiuo metu renkame pasiūlymus dėl įsipareigojimų. Pasidalykite savo idėjomis su mumis, padėkite parengti įsipareigojimus ir prisijunkite prie Europos kovos su klimato kaita judėjimo.