Skip to main content
European Climate Pact

Sitoumus

Ryhdy toimiin ilmaston puolesta ja innosta muitakin mukaan. Jokainen voi antaa panoksensa. Pienilläkin teoilla on merkitystä.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Organisaatioiden antamat sitoumukset

Ilmastosopimusaloite kehottaa organisaatioita ja yhteisöjä rekisteröimään ilmastoaloitteensa ja muuttamaan ne ilmastositoumuksiksi. Ilmastosopimusaloitteeseen sitoutuneet jäsenet vauhdittavat ympäristötoimia, kannustavat muita liittymään mukaan tai aloittamaan omat aloitteensa sekä laajentavat ja toteuttavat uudelleen hyviä ideoita ja hankkeita.

Kaikentyyppiset organisaatiot voivat antaa sitoumuksensa. Sitoumuksen antaja voi olla esimerkiksi koulu, yhteisö, julkinen tai yksityinen organisaatio tai yritys. Sitoumus voi esimerkiksi liittyä tapaan, jolla organisaatio toimii, tuottaa, viestii tai motivoi kansalaisia, työntekijöitä, asiakkaita tai sidosryhmiä toimintaan.

Ilmastosopimusaloitteen arvojen mukaisesti sitoumuksen antanut organisaatio pyrkii ylittämään lainsäädännössä vahvistetut ympäristövaatimukset. Sitoumus edellyttää konkreettisia, tieteeseen perustuvia toimia, joiden tarkoituksena on saavuttaa selkeitä, mitattavissa ja seurattavissa olevia tuloksia.

Rekisteröimällä sitoumuksensa osallistujat sitoutuvat jakamaan merkityksellisiä tietoja toimistaan, jotta toimien edistymistä voidaan seurata ja jotta niiden vaikutuksista saadaan tietoa. Osallistuvat organisaatiot voivat ilmaista kiinnostuksensa muiden osallistujien työtä kohtaan ja olla niihin yhteydessä. Tavoitteena on, että osallistujien välisestä yhteistyöstä syntyy uutta toimintaa yhteisöllisessä hengessä.

Ilmastosopimusaloitteen innoittamana tehdyt sitoumukset liittyvät Euroopassa jo käynnissä oleviin lukuisiin ja monipuolisiin aloitteisiin. Sitoumuksen tehneet organisaatiot pääsevät esittelemään ratkaisujaan, jotta niistä voidaan oppia ja saada inspiraatiota. Sitoumukset myös auttavat ilmastotoimien tukijoiden ja yhteisöjen verkostoja saavuttamaan omat ilmastotavoitteensa tai yhdistämään voimansa.

Täysimittaista sitoumusjärjestelmää kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuonna 2021. Keräämme nyt sitoumuksia koskevia kiinnostuksenilmauksia. Jaa ideasi kanssamme, tule mukaan luomaan sitoumuksia ja liity eurooppalaiseen ilmastoliikkeeseen!