Skip to main content
European Climate Pact

Lubadused

Astuge samme kliima heaks ja innustage teisi. Igaüks saab anda oma panuse ja ükski tegu pole liiga väike.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Organisatsioonide lubadused

Paktiga kutsutakse organisatsioone ja ühendusi üles registreerima oma kliimaalgatusi ja muutma need kliimalubadusteks, soodustama kliimaalaseid ettevõtmisi, julgustama teisi oma algatustega ühinema või käivitama oma algatusi ning laiendama ja uuesti rakendama häid ideid ja projekte.

Lubadusi võivad anda igat liiki organisatsioonid alates koolidest ja kogukonnarühmadest kuni suurte avaliku ja erasektori organisatsioonide ja ettevõtjateni. Lubadus võib olla seotud viisiga, kuidas organisatsioon tegutseb, toodab, suhtleb või motiveerib kodanikke, töötajaid, kliente või sidusrühmi kliimaküsimustega tegelema.

Kooskõlas pakti väärtustega peaksid lubadused minema kaugemale sellest, mida nõutakse õigusaktidega, ning hõlmama konkreetseid teaduspõhiseid meetmeid, mille eesmärk on saavutada selged ja mõõdetavad tulemused, mida saab jälgida.

Lubaduse registreerimisega kohustuvad osalejad jagama asjakohast teavet oma tegevuse kohta, et aidata jälgida edusamme ja mõista võetud meetmete mõju. Osalejad saavad väljendada huvi teiste töö vastu ja nendega ühendust võtta, et kogukonna vaimus tegevust veelgi laiendada ja hoogustada.

Pakti raames antud lubadused tuginevad suurele hulgale Euroopas juba toimivatele mitmekesistele algatustele, tutvustavad olemasolevaid lahendusi, millest saada inspiratsiooni ja õppida, ning aitavad kliimatoetajate võrgustikel ja kogukondadel täita oma kliimaeesmärke või ühendada jõud teistega.

Terviklik lubaduste andmise süsteem töötatakse välja ja luuakse koos huvitatud sidusrühmadega 2021. aastal. Praegu kogume lubaduste andmise sooviavaldusi. Jagage meiega oma ideid, aidake luua ühiselt lubadusi ja liituge Euroopa kliimaliikumisega!