Skip to main content
European Climate Pact

Tilsagn

Gør en indsats for klimaet og inspirer andre. Alle kan bidrage, og alle tiltag tæller med.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Tag et skridt

Tilsagn fra organisationer

Pagten indbyder organisationer og andre grupper til at tilmelde deres klimatiltag og give deres klimatilsagn. Målet kan være at øge deres egen indsats, motivere andre til at være med eller starte deres egne initiativer – eller til at skalere og udbrede gode idéer og projekter.

Tilsagnene kan komme fra alle typer af organisationer, skoler og grupper i lokalsamfundene eller fra store offentlige og private organisationer og virksomheder. Et tilsagn kan omhandle den måde, organisationen arbejder, producerer og kommunikerer på, eller hvordan den motiverer borgere, medarbejdere, kunder og interessenter til at gøre en indsats.

Ifølge pagtens værdier skal tilsagnene række videre end det, der kræves ifølge lovgivningen, og de skal indebære konkrete, videnskabeligt funderede tiltag med det formål at opnå tydelige og målbare resultater, der kan overvåges.

Ved registrering af deres tilsagn forpligter deltagerne sig til at afgive relevante oplysninger om deres tiltag som en hjælp til at overvåge fremskridtene og vurdere effekten af de tiltag, der sættes i gang. Deltagerne kan udtrykke interesse i andres arbejde og kontakte dem for at udvikle yderligere tiltag og skabe fremdrift i et meningsfyldt fællesskab.

Tilsagnene i forbindelse med pagten skal illustrere den rigdom og mangfoldighed, der ses i de initiativer, som allerede bliver gennemført i Europa, gøre opmærksom på eksisterende løsninger til inspiration og læring for andre og hjælpe netværk af klimaforkæmpere og lokalsamfundene med at indfri deres egne ambitiøse klimamål – selv eller i samarbejde med andre.

Det endelige system bliver udviklet og udformet sammen med forskellige interessenter i 2021. Vi indhenter i øjeblikket interessetilkendegivelser om at afgive tilsagn. Del dine idéer med os, bidrag til fælles tilsagn og vær med i Europas klimabevægelse!