Skip to main content
European Climate Pact

Závazky

Angažujte se v zájmu klimatu, inspirujte ostatní. O změnu se můžeme zasadit všichni. Každá snaha se počítá.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Přijměte závazek v zájmu ochrany klimatu

Závazky organizací

Evropský klimatický pakt hodlá vyzvat organizace a komunity, aby zaregistrovaly své iniciativy v oblasti klimatu a přijaly je jako svůj závazek s cílem stimulovat činnost ostatních a motivovat je, aby se k dané iniciativě připojili nebo zahájili svou vlastní. Účelem je zvýšit úsilí všech zúčastněných, informovat o dobrých nápadech a projektech a umožnit tak jejich další realizaci.

Závazek mohou přijmout nejen soukromé organizace a podniky, ale i školy, komunity či veřejné organizace. Mohou se například zavázat, že změní způsob, jak fungují, vyrábějí, komunikují nebo jak motivují své zaměstnance, zákazníky, zainteresované subjekty či veřejnost obecně k tomu, aby podnikli konkrétní kroky v zájmu ochrany klimatu.

Podle stanovených hodnot Klimatického paktu by závazky měly jít nad rámec toho, co je požadováno zákonem, a měly by zahrnovat konkrétní, vědecky podložené kroky, jimiž lze dosáhnout jasných, měřitelných výsledků, jejichž vývoj lze sledovat.

Registrací závazku se účastníci zavazují ke sdílení příslušných informací o jejich činnosti, aby bylo možné lépe sledovat vývoj a porozumět dopadům přijatých opatření. Účastníci Klimatického paktu budou moci vyjádřit zájem o činnost ostatních a navázat s nimi kontakt, aby mohli spolupracovat v zájmu společného cíle.

Závazky přijaté v rámci Paktu budou vycházet z rozmanitosti iniciativ, které se již v Evropě realizují, umožní sdílet stávající řešení za účelem inspirace a vzdělávání a pomohou sítím věnujícím se boji proti změně klimatu realizovat jejich vlastní klimatické cíle či navázat spolupráci s ostatními.

Plně funkční systém registrace závazků bude k dispozici v průběhu roku 2021. V současné době zjišťujeme rozsah zájmu o přijetí závazků. Sdílejte s námi vaše návrhy a pomozte nám zformulovat klimatické závazky. Připojte se k evropskému hnutí na ochranu klimatu!