Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Ангажименти

Изразете подкрепата си за климата и вдъхновете другите. Всеки може да допринесе — нито едно действие не е твърде малко.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Направете стъпка

Ангажименти по организации

Пактът ще прикани организации и колективи да регистрират своите инициативи в областта на климата и да ги превърнат в поети ангажименти за действие, за да се засили общата активност, да се насърчат другите да се присъединят или да започнат свои собствени инициативи и да се увеличи мащаба и да се възпроизведат добрите идеи и проекти.

Ангажиментите могат да се поемат от всички видове организации — от училища и общностни групи до големи публични и частни организации и предприятия. Даден ангажимент може да бъде свързан с начина, по който организацията работи, произвежда, общува или мотивира гражданите, служителите, клиентите или заинтересованите страни да предприемат действия.

В съответствие с ценностите на Пакта, ангажиментите следва да надхвърлят изискванията на законодателството и да включват конкретни, научно обосновани действия, целящи постигане на ясни и измерими резултати, които могат да бъдат наблюдавани.

Регистрирайки ангажимент, участниците поемат задължение да споделят съответната информация за своите действия, за да помогнат за наблюдението на напредъка и разбирането на въздействието на предприетите действия. Участниците ще могат да изразяват интерес към работата на другите и да се свързват с тях, за да генерират допълнителни действия и въодушевление в общността като цяло.

Ангажиментите, поети по Пакта, ще градят върху богатото разнообразие от вече съществуващи инициативи в Европа, ще демонстрират съществуващи решения с цел вдъхновение и обучение и ще помагат на мрежите от поддръжници на климата и общностите да реализират собствените си амбиции в областта на климата или да обединят усилията си със свои съмишленици.

Системата за поемане на ангажименти ще бъде разработена и създадена съвместно със заинтересованите страни и ще стане напълно оперативна през 2021 г. Сега събираме изявления на интерес към поемането на ангажименти. Споделете идеите си с нас, помогнете за създаване на нови и се присъединете към европейското движение за климата!