Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Climate Pact

Γνωρίστε τους πρεσβευτές μας

Γνωρίστε τους πρεσβευτές του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα, άτομα που συμμετέχουν με πάθος στη δράση για το κλίμα και εργάζονται για την αλλαγή της κατάστασης.

Φιλτράρισμα ανά

Γνωρίστε τους πρεσβευτές μας (844)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
 • European Climate Pact Ambassador representing the European Committee of the Regions in Finland
E-mail
mikko [dot] aaltonenattampere [dot] fi
Social media links
Αρμοδιότητες

As a Climate Ambassador, I will promote our Green Deal goals locally and regionally working together with national as well as European levels. My aim is to increase dialogue with local authorities and citizens of my home city and region on how to best put our climate and environmental policy commitments into practice. Tampere has already taken many important steps towards circular economy and carbon neutrality, but more can be done. Good local practices can be linked better to European goals.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • green areas: flora, biodiversity
 • green buildings, renovation wave
 • green skills
 • sustainable transport
Country
 • Finland
 • Pact Ambassador for Spain
E-mail
mariaatlessandconscious [dot] com
Social media links
Αρμοδιότητες

I will continue to educate, share information and raise awareness through all possible channels. Currently I do it through Instagram, Youtube, Tia Tok and in person through the events we organise at Less&Conscious. Information is power and as such, I always work to make it more accessible to all people who want to take care of the planet.

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • climate education & awareness raising
 • green areas: flora, biodiversity
 • sustainable food
 • sustainable transport
Country
 • Spain
 • Pact Ambassador for Germany
E-mail
mostafaatemyf [dot] eu
Social media links
Αρμοδιότητες

Climate action is dependent upon education. I have been active in the field of non-formal education for 23 years,  and have iniated and coordinated a wide range of activities aiming at raising awareness and comprehension on how people can effect change. The young generation must be taught the significance of conservation, the value of a sustainable future, and the need to make responsible decisions. Environmental education must be promoted in our institutions, workplaces, and communities.

As a climate ambassador, I call upon governments, industries, and individuals to take concrete actions. In every aspect of our existence, we must transition to pure and renewable energy sources, reduce our carbon footprint, and adopt sustainable practices.

We are at a historical crossroads. Today's choices will shape tomorrow's world. Let us be remembered as the generation that acted and worked together for the greater good.

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • climate education & awareness raising
 • green areas: flora, biodiversity
 • green skills
 • sustainable food
 • sustainable transport
Country
 • Germany
 • European Climate Pact Ambassador in Germany
Social media links
Αρμοδιότητες

Toufik is an Associate Editor at the NYC Daily Post. He has a diploma in International Environmental Law and Governance and currently studies medicine at Sumy State University. He is the Founder and CEO of Toufik’s World Organization and currently serves as an Associate Editor at the Harvard Public Health Review. Toufik is passionate about issues patterning mental health and is also an advocate for sustainable development goals and youth development. In his spare time, he likes to read.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • energy
Country
 • Germany
 • Pact Ambassador for Hungary
E-mail
hawkar [dot] geoscienceatgmail [dot] com
Social media links
Αρμοδιότητες

As a dedicated environmentalist and visionary leader, I have founded and led a successful non-profit organisation that spearheads innovative climate action initiatives globally. Through strategic community engagement and dynamic partnership-building, I have leveraged my expertise and network to achieve significant milestones in tackling climate change and protecting the environment. I am committed to advancing our climate action approach and collaborating with like-minded individuals and organisations to build a more sustainable future for our planet and future generations.

Thematic areas
 • energy
 • green areas: flora, biodiversity
Country
 • Hungary
 • European Climate Pact Ambassador in Germany
Social media links
Αρμοδιότητες

Martin-Sebastian is a senior Sustainability professional from Düsseldorf, Germany and is the Public Sector ESG Lead EMEA at KPMG. He holds an MBA from WHU - Otto Beisheim School of Management as well as several certifications in sustainability reporting. Within the 2019 DZ BANK Fellowship by the American Council on Germany, he researched the impact of fossil fuel divestment on the financial system in the US. Happy to connect, present and translate the goals of the Climate Pact.

Thematic areas
 • green skills
 • just transition
 • oceans and other water-related
 • other
Country
 • Germany
 • Pact Ambassador for France
E-mail
noah_abelaatoutlook [dot] com
Αρμοδιότητες

From the bustling streets of Paris and London to the dynamic landscapes of Dubai, I have been an advocate for climate action, particularly within the sphere of the automobile industry's energy transition. My passion for the planet and sustainable design began early on, leading me to pursue studies in architecture at University of Westminster. During my academic pursuits, I did not confine my vision to blueprints and building models. Instead, I ventured into the rapidly evolving world of electric vehicles. Collaborating with innovative teams in the Middle East, I played a pivotal role as a designer in the development of electric charger points for EVs. These designs were not just functional; they embodied a vision of a future where clean energy and urban aesthetics converge. While my roots are firmly planted in architectural design, my heart beats for a world that transitions to cleaner, sustainable energy options. 

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • green areas: flora, biodiversity
 • green buildings, renovation wave
 • green skills
 • sustainable transport
 • zero pollution
Country
 • France
 • Pact Ambassador for Portugal
E-mail
Climateatdiogo [dot] in
Social media links
Αρμοδιότητες

I am a person who has a vision to change how companies market themselves. I believe in de-growth marketing and sustainable communication tools, which are strategies that aim to reduce the environmental and social impact of marketing activities. I want to help businesses create value for their customers and society, without relying on excessive consumption or exploitation. 

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • climate education & awareness raising
Country
 • Portugal
 • European Climate Pact Ambassador in Italy
Αρμοδιότητες

Since 2019 I conduct investigations into the negative consequence of climate anxiety in young adults. These consequences have an impact on the mental health of individuals that perceived themselves and their community as unable to purpose effective behavior to mitigate climate change. The scientific literature on this issue suggested that the perception of self and community efficacy could lead to adopting pro-environmental behavior. I would study this phenomenon and spread information about it.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • other
Country
 • Italy
 • Pact Ambassador for Netherlands
E-mail
dfadeyanjuatgmail [dot] com
Social media links
Αρμοδιότητες

Damilola is a driven Net Zero Professional with a strong energy transition and climate change background. As a Chartered Energy Manager, she displays an unshakable commitment to driving progress in energy transition pathways, attaining ambitious net-zero targets, and leaving a lasting impact on the SDGs. She advocates collaborative efforts to create a sustainable future. Her enthusiasm spills over into volunteer and thought leadership initiatives in energy and environment. She has presented her ideas and vision through various thought leadership articles and speaking engagements.

Damilola serves as a Global Future Energy Leader with the World Energy Council and is a founding member and co-lead of the National Future Energy Leaders in the Netherlands. Damilola was notably recognized as one of the standout performers in the SEforALL and Enel Foundation Open Africa Program for the 2022 cohort. Since August 2023, she has been appointed to the Municipal Advisory Committee for Energy at Enlit Africa. Damilola works as a Systems Programme Manager within the EP100 programme at Climate Group. In her capacity, Damilola leads the Renovation Revolution project, a collaborative sub-project of EP100 involving 8 partner organizations.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • green skills
 • just transition
Country
 • Netherlands
 • European Climate Pact Ambassador representing the European Committee of the Regions in Greece
E-mail
periferiarxisatthessaly [dot] gov [dot] gr
Αρμοδιότητες

We have not only a political but also a moral obligation to implement environmentally friendly policies. The challenge of climate change is not just a problem we have to deal with but at the same time an opportunity for sustainable, green growth.The Region of Thessaly is leading in this effort and is a region with a deep green environmental footprint. 

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • green areas: flora, biodiversity
 • green buildings, renovation wave
 • sustainable transport
Country
 • Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Portugal
Social media links
Αρμοδιότητες

I am a strong-willed advocate for the environment, a planet and people person. As European Climate Pact Ambassador, my challenge is to make people understand that, together, we can make a difference and protect our future. Raising awareness of climate change, impacts and solutions, through school workshops, conferences and gatherings with sustainability-focused companies, will be one of my top priorities.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • green areas: flora, biodiversity
 • oceans and other water-related
Country
 • Portugal
 • European Climate Pact Ambassador in Italy
Social media links
Αρμοδιότητες

Founder & CEO Faroo, Environmental Engineer, Sustainable Tourism Consultant. Teresa is the founder of a social enterprise, Faroo, with the aim to transform tourism into a force for good. Committed to supporting local communities, she started working as an environmental engineer in international cooperation developing projects in Africa, South America, and South East on environmental issues and sustainable tourism. Now she works as sustainable tourism expert for the World Tourism Organization (UNWTO) and auditor for the main international certification bodies recognized by the United Nations. She also raises awareness on sustainability through her 60 seconds Green Corner on Instagram.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • green areas: flora, biodiversity
 • oceans and other water-related
 • sustainable food
Country
 • Italy
 • European Climate Pact Ambassador in Spain
Social media links
Αρμοδιότητες

Soy voluntario ambiental con el claro convencimiento de que la mejor acción es el ejemplo. 

Vivo en Andalucía, una de las zonas de la UE donde mayor es el impacto del Cambio Climático. 

Lograr mantener los equilibrios naturales y conseguir que el progreso de las personas sea compatible con la biodiversidad es nuestro gran reto colectivo de los próximos años.

Para ello debemos sustentar nuestras acciones en la conciencia y en hábitos de compra y consumo responsables con todos.

I am an environmental volunteer with the clear conviction that the best action is by example.

I live in Andalusia, one of the areas of the EU where the impact of Climate Change is greatest.

Maintaining natural balances and ensuring that people's progress is compatible with biodiversity is our great collective challenge for the coming years.

To do this, we must support our actions in awareness and in responsible purchasing and consumption habits with everyone.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • green areas: flora, biodiversity
 • oceans and other water-related
 • sustainable food
Country
 • Spain
 • European Climate Pact Ambassador in Sweden
Social media links
Αρμοδιότητες

As a Climate Pact Ambassador, I will work everyday to advance the goal of a sustainable future. My work will focus on increasing public education regarding the climate transition through analysis, outreach and engagement. Through my organization (Global Challenge) I will continuously advocate for the inclusion of the broad public on these matters, in order to ensure a just climate transition. My aim is to continue to bridge the gap between research and action.

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • just transition
Country
 • Sweden
 • European Climate Pact Ambassador in Slovak Republic
Social media links
Αρμοδιότητες

As a person that grew up with a comfort of a modern life’s pleasures, it took it’s time until I’ll make myself aware at what cost it is coming. Indeed, it made me first sad and sorrow. Thinking the ways to overcome them brought me to world where science on hands with ecology and universe presents us a smart way of existence. The world where we one step forward in understanding our planet better and cooperating with it smarter.

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • green areas: flora, biodiversity
 • green buildings, renovation wave
 • sustainable food
 • sustainable transport
Country
 • Slovakia
 • Pact Ambassador for Belgium
E-mail
silvia [dot] ainioatgmail [dot] com
Social media links
Αρμοδιότητες

I am a climate enthusiast, policy wonk and teacher, keen to untangle the complexity of climate change and sustainable finance by engaging in acts of awareness raising with the youth. I have a wide experience on climate change and climate finance in both the multilateral, supranational and private sector, and have been leading the World Economic Forum's Global Shapers in Brussels, a network of inspiring young people under the age of 30 working together to address local, regional, and global challenges in their region. 

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • climate education & awareness raising
Country
 • Belgium
 • Pact Ambassador for Spain
E-mail
jordi [dot] alconatvistabelladelmaestrat [dot] es
Social media links
Αρμοδιότητες

As an ambassador, you can set an example that things are achieved step by step. Every action is important, no matter how small. Achieving a 60% reduction in municipal consumption in a municipality with only 334 inhabitants is a significant feat.

I believe I can raise awareness among the citizens and other municipalities as a success story in green policies and the fight against climate change.

Furthermore, the media visibility I have as the mayor of my town will allow me to reach a broader audience, both nationally and within the European Union.

Thematic areas
 • circular economy / sustainable consumption
 • green areas: flora, biodiversity
 • just transition
Country
 • Spain
 • Pact Ambassador for Portugal
Social media links
Αρμοδιότητες

I am one of the co-founders and member of the Implementation Team of Women in Energy – Mulheres na Energia Portugal, and a member of the UNDP External Advisory Group for Energy Governance. Since March 2023, I have been a member of the World Energy Council's Global Future Energy Leaders Programme.

A lawyer by trade, I am currently Vice-Chair of the Distribution Committee at Eurogas and EU Affairs Manager at Floene Energias S.A. (Floene), the leading gas distribution group in Portugal.  In June 2023 I was invited to be one of the 30 European Young Energy Ambassadors as a representative of Portugal. I am part of several initiatives and associations and in my activity as ambassador, I will continue sharing information and raising awareness about the European Green Deal, energy transition, and paths to achieve climate neutrality. 

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • energy
 • green skills
 • just transition
Country
 • Portugal
 • Pact Ambassador for Greece
E-mail
dr [dot] zalioziatgmail [dot] com
Social media links
Αρμοδιότητες

As a climate justice expert, educator and activist, I am eager to take on the role of Ambassador for the European Climate Pact. With over a decade of expertise in climate justice, I plan to engage with the Pact Community by actively participating in online groups and by sharing the Pact's vital messages and campaigns through various communication channels, including social media, also promoting opportunities for others to become Pact Ambassadors. I will leverage my expertise by writing articles, giving presentations, and creating knowledge materials to facilitate workshops in universities and schools, thereby empowering the younger generation to take meaningful climate action. Moreover, as an activist at heart, I am committed to organising and participating in events that have visible connections with the Climate Pact, ensuring that their actions align closely with the objectives of the Pact, and inspire others to join the climate action movement. 

Thematic areas
 • climate education & awareness raising
 • just transition
 • other
 • zero pollution
Country
 • Greece