Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Climate Pact

Γνωρίστε τους πρεσβευτές μας

Γνωρίστε τους πρεσβευτές του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα, άτομα που συμμετέχουν με πάθος στη δράση για το κλίμα και εργάζονται για την αλλαγή της κατάστασης.

Φιλτράρισμα ανά

Γνωρίστε τους πρεσβευτές μας (37)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 20 έως 37
Country
 • European Climate Pact Ambassador representing the European Committee of the Regions in Greece

Georgios Patoulis

E-mail
Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador representing the European Committee of the Regions in Greece

One of our main priorities in the Region of Attica is to tackle issues such as proper waste management together with the promotion of recycling from school to public and private levels, as we strongly believe in providing better quality of life and efficient services for our citizens. As an Ambassador, I commit to implement a coherent set of activities, sensitizing the public in order to promote Climate Pact and Green Deal policies as the climate crisis is a crisis without borders.

Thematic areas
energygreen areas: trees, biodiversitygreen skills
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Alexandra Politaki

Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

My work will focus on advocating the vulnerable people, groups and communities about climate change in the context of Human Rights. Encourage, support and inspire active participation, collaboration and synergies for joint initiatives and actions. Promoting social dialogue and engaging civil society. Disseminate knowledge, information and good practices so that any efforts on fighting climate change can be perceived as commonplace and become an everyday-life attitude.

Thematic areas
climate education & awareness raisingjust transitionother
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Antonio Prifti

E-mail
Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

Whatever you want to achieve, you only need yourself and at least one other person to share your vision. I am an undergraduate environmental engineer, eager to take on new challenges. I firmly believe that the starting point for our joint mission is to spread awareness of the current situation regarding the climate and create a communication channel for the people to connect and interact. Therefore, my actions will aim to bridge all the contributors to join our forces and have concrete outcomes.

Thematic areas
circular economy / sustainable consumptionclimate education & awareness raisingenergygreen buildings, renovation wave
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Stella Salepi

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

I plan to organise activities which contain spechees about climate change to those who are not yet involved in climate action. As a deputy mayor of envrinoment I want to engage with other local communities on environment-friendly practices, events and thematic discussions. I also plan to exchange knowledge and try to find climate solutions via my duties as a young elected politician in Brussels.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversitygreen buildings, renovation wavegreen skillssustainable foodsustainable transport
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Eirini Sampson

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

My aim to raise awareness and engage with climate education, by emphasising the role of the youth in fighting climate change, which I wish to continue doing as a Climate Ambassador. Given the existential threat that the climate crisis poses, I believe that it is imperative to learn and re-learn the ways that we interact with climate emissions as individuals and as groups, which I believe can be effectively carried out through research and community awareness.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergy
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Ilias Savvakis

E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
00306970962354
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

My professional experience for the last 18 years has in the era of energy, sustainability and ESG strategy in private and public organisations. 

In addition, I am an associate lecturer at the university of Piraeus teaching about circular economy and sustainability at local level.

The necessity of mitigating and adaptating actions for the climate change, is the first priority towards the direction of a sustainable future of mankind and I am glad that Europe announced EU Green deal.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergy
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Anna Zoi Serdari

E-mail
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

As a teacher and resident in the area near Athens International Airport, I am interested in collaborating with European citizens and organisations facing similar issues.

I hope with all my heart that this movement will improve our lives and establish the foundation for a better future for Europe... for the planet - our HOME!

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergyoceans and other water-relatedsustainable transport
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Anastasis Stamatis

E-mail
Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

As a an Ambassador, I will be speaking and acting on Climate Change. I will continue speaking to schools, students, and youth about the Climate Reality we are facing today, raising awareness and inspiring action. I will work to understand how different people view climate change and how we can all work together to tackle it. On 21 November 2021, we hosted reforestation events all over the country in a single day, on the largest reforestation that has ever taken place in Greece.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversityno specific thematic focusoceans and other water-related
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Alexandros Stefanakis

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

My plan is to reach out to local and national networks, expand my current contacts in the Mediterranean region and deliver awareness and motivation speeches and training, organize events and conferences, publish articles in relevant magazines and online portals. As I am already active in such tasks, I will have the chance to further promote the Climate Pact goals. As my University is also part of a European University, this will also be exploited.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversityoceans and other water-relatedsustainable food
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Aleksandra Suhodolska

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

As a Climate Ambassador I want to make people realise that even though climate change and environmental issues are not immediately visible, the long term catastrophic consequences are to be faced by the whole Planet if we don't start acting NOW.

To do that, eco-community “Hives project” organises training courses, youth exchanges and workshops to educate local and international communities on sustainable living and environmental protection, by also highlighting those topics on social media.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen buildings, renovation wavegreen skills
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Nikos Therapos

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

My ambition is to raise awareness on climate-related topics, giving emphasis on the social-environmental impact of climate change and the importance of society's participation in the efforts for climate change mitigation.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen skillsoceans and other water-related
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Konstantina Togaridou

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

Researcher in coal transitions network and in The DCN Southeast Europe Hub. Effective communication and informed policy-making have never been more crucial in the action on the climate crisis. As an European Climate Pact Ambassador my aim is to develop a network of all the interested stakeholders to transfer the knowledge of the European Green Deal  and increase the capacities for people’s better green well-being through the exchange of best environmental practices/policies.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen skillssustainable food
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Charalampos Harry Tsiamitas

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

Climate Change is one of the biggest challenges of our times. 

My mission as an Ambassador is to engage citizens and communities in action for our climate and environment. 

I have a keen interest in safeguarding clean air for all since air pollution affects dramatically climate change and remains the biggest environmental health risk in Europe. 

I will focus on four strategic pillars: #Participate #Act #Change #Think 

#EUGreenDeal  #EUClimatePact 

Charalampos Harry Tsiamitas
B.Sc., MSPH

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversitygreen buildings, renovation wavesustainable transport
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Andreas Vassilopoulos

Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

As a professor in geo-information, entrepreneur and board member of Rafina-Pikermi municipality, it is my duty to support young people and local communities to move towards a sustainable urban environment. I believe we must plan our cities and activities to respond to local and global challenges towards environmental, economic and social sustainability.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversity
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

George Vernicos

E-mail
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

I am an entrepreneur and activist.

My main professional activity is the development of tourism and especially the development of maritime tourism in Greece.

I have been a co-founder of GREENPEACE Greek Office since 1990, I was President up to 2012 and Honorary President since then.

Ι have been President of Economic & Social Committee of Greece (October 2015-February 2021). As European Climate Pact Ambassador I'll be active in awareness in climate and other environmental issues.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversitygreen buildings, renovation wavegreen skillsoceans and other water-relatedsustainable foodsustainable transport
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Panagiotis Voulellis

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

The sustainable development of cities is an integral part of my studies and overall occupation. My company (SUPCO) is carrying out a series of vital studies for the municipalities in my country aiming to estimate the level of their sustainable development. My mission as an Ambassador is to assist the advancement of the sustainable development of cities nation-wide, as well as their adaptation to climate change through the use of quantitative data and indicators (SDGs, GRI).

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen buildings, renovation wavesustainable transport
Country
Greece
 • European Climate Pact Ambassador in Greece

Iakovos Yakoumis

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Greece

Innovative Small-Medium Enterprises (SMEs) could play a significant role for raising awareness for Climate Pact Objectives. The training of their employees and the SME Owners, the inclusion of Climate Pact Goals in their operations and the Dissemination of their relevant activities as Best Practices could have multiple advantages both for our Climate and the Companies' operations. My role as an ambassador will be to encourage more SMEs to introduce such actions in their activities in Greek and European Level

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen skillssustainable transport
Country
Greece