Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Climate Pact

Γνωρίστε τους πρεσβευτές μας

Γνωρίστε τους πρεσβευτές του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα, άτομα που συμμετέχουν με πάθος στη δράση για το κλίμα και εργάζονται για την αλλαγή της κατάστασης.

Φιλτράρισμα ανά

Γνωρίστε τους πρεσβευτές μας (682)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
 • European Climate Pact Ambassador representing the European Committee of the Regions in Finland

Mikko Aaltonen

E-mail
Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador representing the European Committee of the Regions in Finland

As a Climate Ambassador, I will promote our Green Deal goals locally and regionally working together with national as well as European levels. My aim is to increase dialogue with local authorities and citizens of my home city and region on how to best put our climate and environmental policy commitments into practice. Tampere has already taken many important steps towards circular economy and carbon neutrality, but more can be done. Good local practices can be linked better to European goals.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversitygreen buildings, renovation wavegreen skillssustainable transport
Country
Finland
 • European Climate Pact Ambassador in Germany

Toufik Abdul-Rahman

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Germany

Toufik is an Associate Editor at the NYC Daily Post. He has a diploma in International Environmental Law and Governance and currently studies medicine at Sumy State University. He is the Founder and CEO of Toufik’s World Organization and currently serves as an Associate Editor at the Harvard Public Health Review. Toufik is passionate about issues patterning mental health and is also an advocate for sustainable development goals and youth development. In his spare time, he likes to read.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergy
Country
Ukraine
 • European Climate Pact Ambassador in Germany

Martin-Sebastian Abel

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Germany

Martin-Sebastian is a senior Sustainability professional from Düsseldorf, Germany and is the Public Sector ESG Lead EMEA at KPMG. He holds an MBA from WHU - Otto Beisheim School of Management as well as several certifications in sustainability reporting. Within the 2019 DZ BANK Fellowship by the American Council on Germany, he researched the impact of fossil fuel divestment on the financial system in the US. Happy to connect, present and translate the goals of the Climate Pact.

Thematic areas
green skillsjust transitionoceans and other water-relatedother
Country
Germany
 • European Climate Pact Ambassador in Ireland

Raphaël Abolivier

Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Ireland

The role of Climate Ambassador is complementary to my current Ph.D. project in Sustainable Chemistry. My knowledge will be used to develop efficient and realistic ideas and actions for the climate. Fulfilling my mission will therefore rely on two main aspects, scientific dissemination and concrete actions for the climate. I will focus on the development of local and regional solutions. My main motivations are to put my knowledge and expertise to use in practical actions and to represent BiOrbic.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen buildings, renovation waveoceans and other water-relatedsustainable foodsustainable transport
Country
Ireland
 • European Climate Pact Ambassador in Nigeria

Abdullahi Aborode

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Nigeria

Abdullahi Aborode is an advocate for sustainable action on climate and environment. He focuses on field project towards air pollution and solid waste recycling in Nigeria. He is currently member of the United Nations Environmental programme.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversitysustainable transportzero pollution
Country
Nigeria
 • European Climate Pact Ambassador in Italy

Daniela Acquadro Maran

Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Italy

Since 2019 I conduct investigations into the negative consequence of climate anxiety in young adults. These consequences have an impact on the mental health of individuals that perceived themselves and their community as unable to purpose effective behavior to mitigate climate change. The scientific literature on this issue suggested that the perception of self and community efficacy could lead to adopting pro-environmental behavior. I would study this phenomenon and spread information about it.

Thematic areas
climate education & awareness raisingother
Country
Italy
 • European Climate Pact Ambassador in United Kingdom

Andrew Adamatzky

Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in United Kingdom

We accelerate novel and unconventional technologies to design and prototype eco-friendly buildings and computing devices.

We promote alternative and bold way of thinking in developing self-growing adaptive bio-materials and designing recyclable computing devices from fungi, plants, alga and moulds.

We will be organizing international conferences ‘Fungal Architectures’ and ‘Green Computing’, and arts & science exhibition `Averting apocalypses’. 

Thematic areas
green buildings, renovation waveother
Country
United Kingdom
 • European Climate Pact Ambassador in Belgium

Pelin Agaclitepe

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Belgium

I am a university student from Belgium who has always been interested in protecting our planet. I have loved nature from a young age, despite living in the city where green areas as scarce. I have committed to certain actions on a personal level such as vegetarianism and being more mindful of my carbon footprint in general. I hope to be able to communicate with my community in order to raise awareness about climate change.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen skillsoceans and other water-relatedsustainable foodsustainable transport
Country
Belgium
 • European Climate Pact Ambassador in Portugal

Ana Agostinho

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Portugal

I am a strong-willed advocate for the environment, a planet and people person. As European Climate Pact Ambassador, my challenge is to make people understand that, together, we can make a difference and protect our future. Raising awareness of climate change, impacts and solutions, through school workshops, conferences and gatherings with sustainability-focused companies, will be one of my top priorities.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversityoceans and other water-related
Country
Portugal
 • European Climate Pact Ambassador in Spain

Antonio Aguilera Nieves

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Spain

Soy voluntario ambiental con el claro convencimiento de que la mejor acción es el ejemplo. 
Vivo en Andalucía, una de las zonas de la UE donde mayor es el impacto del Cambio Climático. 
Lograr mantener los equilibrios naturales y conseguir que el progreso de las personas sea compatible con la biodiversidad es nuestro gran reto colectivo de los próximos años.
Para ello debemos sustentar nuestras acciones en la conciencia y en hábitos de compra y consumo responsables con todos.

I am an environmental volunteer with the clear conviction that the best action is by example.
I live in Andalusia, one of the areas of the EU where the impact of Climate Change is greatest.
Maintaining natural balances and ensuring that people's progress is compatible with biodiversity is our great collective challenge for the coming years.
To do this, we must support our actions in awareness and in responsible purchasing and consumption habits with everyone.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversityoceans and other water-relatedsustainable food
Country
Spain
 • European Climate Pact Ambassador in Sweden

Tove Ahlström

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Sweden

As a Climate Pact Ambassador, I will work everyday to advance the goal of a sustainable future. My work will focus on increasing public education regarding the climate transition through analysis, outreach and engagement. Through my organization (Global Challenge) I will continuously advocate for the inclusion of the broad public on these matters, in order to ensure a just climate transition. My aim is to continue to bridge the gap between research and action.

Thematic areas
circular economy / sustainable consumptionclimate education & awareness raisingenergyjust transition
Country
Sweden
 • European Climate Pact Ambassador in Slovak Republic

Anar Ahmad-zada

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Slovak Republic

As a person that grew up with a comfort of a modern life’s pleasures, it took it’s time until I’ll make myself aware at what cost it is coming. Indeed, it made me first sad and sorrow. Thinking the ways to overcome them brought me to world where science on hands with ecology and universe presents us a smart way of existence. The world where we one step forward in understanding our planet better and cooperating with it smarter.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversitygreen buildings, renovation wavesustainable foodsustainable transport
Country
Slovakia
 • European Climate Pact Ambassador in Jordan

Ruba Ajjour

E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+962795597682
Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Jordan

As Jordan’s Ambassador for Climate Change, I aspire to share technical knowledge and personal experiences in tackling climate change. 

Climate change is here. As its impact intensifies over time, as individuals we all need to speak up and advocate for climate action.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversitysustainable food
Country
Jordan
 • European Climate Pact Ambassador in Belgium

Sevim Aktas

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Belgium

Sevim helps young Europeans become more informed about EU energy & climate topics by sharing briefings and career tips on her Instagram. She saw the need for more communication on EU happenings for a more informed population and better democracy.

Sevim is an engineering graduate from Oxford University who specialised in energy systems. Today, she is a policy officer at the European Commission in energy & climate policy.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen skills
Country
Belgium
 • European Climate Pact Ambassador in Turkey

Münire Alagöz

E-mail
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Turkey

I am an English teacher and EU project coordinator in my school. 

I am also a volunteer of TEMA, Turkey Foundation for Combating Erosion, Afforestation and Conservation of Natural Resources.

I would like to become a leader in my school, campus, workplace or community and to promote positive climate actions in a local context. 

I would like to train and support individuals taking action on climate change.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversitygreen skillsoceans and other water-relatedsustainable foodsustainable transport
Country
Turkey
 • European Climate Pact Ambassador in Bangladesh

Md Faizul Alam

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Bangladesh

First of All, I would like to thank you to introduce this initiative. We all are facing devastating features of the climate crisis and we all are responsible from our own end to fighting against this crisis. As a citizen of one of the developing and most densely populated countries in the world, I have been doing research on how electricity generation impacts climate and find out sustainable solutions to reach not only SDG but also for a sustainable future.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen buildings, renovation wavesustainable foodsustainable transportzero pollution
Country
Bangladesh
 • European Climate Pact Ambassador in Portugal

Carina Almeida

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Portugal

As an Ambassador, my mission will be to disseminate the impacts of climate change to communities, raising awareness and involving them in the solutions they can adopt and how they can adapt. During the last years as an environmental engineer, researcher, and professor, I have always focused on climate change issues, especially related to water resources. My goal will be to involve young people from universities, consultants, and farmers, in this mission as EU Climate Pact Ambassador.

Thematic areas
climate education & awareness raisinggreen areas: trees, biodiversityoceans and other water-related
Country
Portugal
 • European Climate Pact Ambassador in Spain

Lorena Álvarez-Sala Villazón

Social media links
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Spain

I live in Asturias, a privileged place that makes people aware of the need of their care and protection.

We need to know the worst problem we face as humanity, the climate change, and the best solutions we have to deal with it.

That's why I enjoy creating content and researching from a multidisciplinary perspective as an environmental scientist. It's time to act.

Thematic areas
climate education & awareness raisingoceans and other water-related
Country
Spain
 • European Climate Pact Ambassador in Belgium

Aymeric Amand

E-mail
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Belgium

In a time where “facts are uncertain, values in dispute, stakes high, and decisions urgent” (Funtowicz and Ravetz, 1993: 744), effective communication and informed policy-making have never been more crucial. My objective as a Climate Pact Ambassador will be to explain the science behind climate change in an accessible way to the student body, both in schools and at university, and to equip them with the tools to better grasp the complexity of current environmental challenges.

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversityoceans and other water-related
Country
Belgium
 • European Climate Pact Ambassador in Slovak Republic

Rastislav Amrich

E-mail
Αρμοδιότητες
European Climate Pact Ambassador in Slovak Republic

The main aim of the Institute of climate neutrality is to bring solutions, raise awareness, build capacities and networks and support the initiative campaigns to accelerate the transformation of society to become real climate-neutral (net-zero).

Thematic areas
climate education & awareness raisingenergygreen areas: trees, biodiversitygreen buildings, renovation waveoceans and other water-relatedsustainable foodsustainable transport
Country
Slovakia