Skip to main content
European Climate Pact

Grön kompetens

Klimatarbetet skapar redan jobb och möjligheter för framtiden.

Omställningen till en klimatneutral ekonomi kommer att leda till stor förändring inom många sektorer. Nya jobb kommer att skapas, medan vissa typer av jobb kommer att ersättas eller förändras.

Vi måste

  • främja och stödja grön sysselsättning
  • diskutera åtgärder för kompetenshöjning och omskolning av anställda
  • reflektera kring förändringar på framtidens arbetsplatser.

Som en del av EU:s arbete på området kommer klimatpakten att bli ett stöd för arbetsorganisationer, utbildningsinstitutioner och myndigheter för att underlätta jobbsökandet i den gröna ekonomin.

Vad kommer klimatpakten att göra?

  • Uppmuntra företag och organisationer att delta i kompetenspakten för kompetenshöjning och omskolning av anställda.
  • Sprida god praxis och exempel på lyckade projekt från EU-program.
  • Informera om Europeiska socialfonden, som kommer hjälpa fem miljoner människor att få utbildning i gröna jobb och grön återhämtning.
  • Samverka med Erasmus+ och andra program som erbjuder möjligheter att starta partnerskapsprojekt och utveckla färdigheter för framtiden.
  • Uppmuntra berörda parter, lokala myndigheter och samhällen att utnyttja mekanismen för en rättvis omställning för att främja omskolning, aktiv inkludering av anställda och jobbsökande och skapa nya jobb i berörda regioner.
  • Erbjuda vägledning till utbildningsinstitutioner som vill utveckla och erbjuda kurser i miljö- och klimatpåverkan.

Fått en bra idé?

Engagera dig eller kontakta oss!

Europeiska initiativ

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.