Skip to main content
European Climate Pact

Zelene spretnosti

Podnebni ukrepi že ustvarjajo delovna mesta in priložnosti prihodnosti.

Prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo bo sprožil temeljito preobrazbo v številnih sektorjih. Ustvarjena bodo nova delovna mesta, nekatera bodo nadomeščena, druga pa na novo opredeljena.

Zato moramo:

  • spodbujati in podpirati „zeleno“ zaposlovanje
  • usposabljati in preusposabljati delavce
  • predvideti spremembe delovnih mest prihodnosti

Podnebni pakt bo nadaljeval delo EU na tem področju in dejavno podpiral organizacije dela, izobraževalne ustanove in javne organe pri pomoči tistim, ki iščejo zaposlitev v zelenem gospodarstvu.

Kaj bo podnebni akt omogočal?

  • Podjetja in organizacije bo spodbujal k udejstvovanju v paktu za znanja in spretnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev
  • Širil bo dobre prakse in zgodbe o uspehu, zbrane v raznih evropskih programih
  • Pomagal bo izkoriščati Evropski socialni sklad, ki bo omogočal usposabljanje petih milijonov ljudi za zelena delovna mesta in zeleno okrevanje
  • Povezal se bo s programom Erasmus+ in drugimi programi, ki zagotavljajo v prihodnost usmerjena znanja in spretnosti ter partnerske projekte
  • Deležnike, lokalne organe in skupnosti bo spodbujal k uporabi mehanizma za pravični prehod za pospeševanje prekvalifikacije, dejavnega vključevanja delavcev in iskalcev zaposlitve ter ustvarjanja novih lokalnih delovnih mest v ciljnih regijah
  • Usmerjal bo k podpornim programom za visokošolske zavode, ki želijo razvijati in izvajati tečaje o okoljskih in podnebnih vplivih

Imate dobro zamisel?

Prevzemite pobudo ali vzpostavite stik z nami.

Evropske pobude

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.