Skip to main content
European Climate Pact

Competențele ecologice

Acțiunile de combatere a schimbărilor climatice oferă deja locuri de muncă și noi perspective.

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic va declanșa o transformare fundamentală în numeroase sectoare. Vor fi create noi locuri de muncă, în timp ce o parte din cele existente vor fi înlocuite, iar altele, redefinite.

Este nevoie:

  • să promovăm și să sprijinim locurile de muncă verzi
  • să ne ocupăm de calificarea și de reconversia profesională a lucrătorilor
  • să anticipăm schimbările care vor interveni în viitor la locurile de muncă

Pactul climatic va continua activitatea UE în acest domeniu și va sprijini în mod activ organizațiile profesionale, instituțiile de învățământ și autoritățile publice pentru a-i ajuta pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă în economia verde.

Ce va face Pactul?

  • Va încuraja întreprinderile și organizațiile să se implice în Pactul privind competențele, pentru a-i ajuta pe lucrători să se perfecționeze și să se recalifice
  • Va difuza bunelor practici și reușitele programelor europene
  • Va integra utilizarea Fondului social european, ceea ce va permite formarea a cinci milioane de persoane pentru a ocupa locuri de muncă verzi și pentru a participa la redresarea verde
  • Va stabili legături cu Erasmus+ și cu alte programe care oferă oportunități de dezvoltare a competențelor adaptate pentru viitor și proiecte de parteneriat
  • Va încuraja părțile interesate, autoritățile locale și comunitățile să utilizeze Mecanismul pentru o tranziție justă, spre a promova recalificarea, incluziunea activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și crearea de noi oportunități locale de ocupare a forței de muncă în regiunile vizate
  • Va atrage atenția asupra programelor de susținere a instituțiilor de învățământ superior care doresc să elaboreze și să predea cursuri privind impactul asupra mediului și climei

Aveți o idee interesantă?

Acționați sau contactați-ne!

Inițiative europene

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.