Skip to main content
European Climate Pact

Umiejętności ekologiczne

Działania w dziedzinie klimatu już teraz przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i możliwości na miarę przyszłości.

Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu spowoduje gruntowną transformację wielu sektorów. Powstaną nowe miejsca pracy, niektóre zostaną zastąpione innymi, a jeszcze inne zostaną zdefiniowane na nowo.

Należy:

  • promować i wspierać zielone zatrudnienie
  • zająć się kwestią kształcenia i przekwalifikowywania pracowników
  • przewidywać zmiany dotyczące miejsc pracy w przyszłości.

Pakt na rzecz Klimatu wzmocni wysiłki UE w tym obszarze i będzie aktywnie wspierać organizacje pracownicze, instytucje edukacyjne i organy publiczne, aby pomagały poszukującym zatrudnienia w zielonej gospodarce.

Do czego służy pakt?

  • Ma zachęcać przedsiębiorstwa i organizacje do angażowania się w pakt na rzecz umiejętności, który ma wspierać pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowywaniu się.
  • Ma rozpowszechniać dobre praktyki i przykłady udanych inicjatyw zgromadzone w ramach programów europejskich.
  • Ma zapewniać pomoc w korzystaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, który umożliwi przeszkolenie pięciu milionów osób na potrzeby ekologicznych miejsc pracy i ekologicznej odbudowy gospodarki.
  • Ma zapewniać powiązanie z programem Erasmus+ i innymi programami stwarzającymi możliwości rozwijania przyszłościowych umiejętności i projektów partnerskich.
  • Ma zachęcać zainteresowane strony, władze i społeczności lokalne do korzystania z mechanizmu sprawiedliwej transformacji w celu propagowania przekwalifikowywania i aktywnego włączania społecznego pracowników i osób poszukujących pracy oraz tworzenia nowych lokalnych możliwości zatrudnienia w wybranych regionach.
  • Ma dostarczać wskazówek, jak mają korzystać z programów wsparcia instytucje szkolnictwa wyższego, chcące opracowywać i prowadzić kursy dotyczące wpływu na środowisko i klimat.

Masz wspaniały pomysł?

Zacznij działać lub skontaktuj się z nami!

Inicjatywy europejskie

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Dowiedz się więcej