Skip to main content
European Climate Pact

Žaliojoje ekonomikoje reikalingi įgūdžiai

Veiksmai klimato kaitos srityje jau padeda kurti ateities darbo vietas ir galimybes.

Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos paskatins esminius pokyčius labai įvairiuose sektoriuose. Bus sukurta naujų darbo vietų, kai kurios darbo vietos bus pakeistos, o kitos – iš naujo apibrėžtos.

Tikslai:

  • skatinti ir remti ekologiškas darbo vietas
  • spręsti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir jų perkvalifikavimo klausimus
  • numatyti būsimus darbo vietų pokyčius

Klimato paktu bus tęsiamas ES darbas šioje srityje ir aktyviai remiamos darbo organizacijos, švietimo įstaigos ir valdžios institucijos, padedančios darbo ekologiškoje ekonomikoje ieškantiems asmenims.

Ko siekiama paktu?

  • Skatinti įmones ir organizacijas prisidėti prie įgūdžių pakto siekiant padėti darbuotojams kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti
  • Skleisti visose Europos programose sukauptą gerąją patirtį ir sėkmės istorijas
  • Padėti valdyti Europos socialinį fondą, kuris padės apmokyti penkis milijonus ekologiškose darbo vietose dirbančių žmonių ir skatins ekologišką ekonomikos atsigavimą
  • Užtikrinti sąsają su programa „Erasmus+“ ir kitomis programomis, suteikiančiomis galimybių plėtoti į ateitį orientuotus įgūdžių ir partnerystės projektus
  • Raginti suinteresuotuosius subjektus, vietos valdžios institucijas ir bendruomenes visapusiškai pasinaudoti Teisingos pertvarkos mechanizmu siekiant skatinti perkvalifikavimą, darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų aktyvų įtraukimą ir padėti kurti naujas lokalias darbo vietas tiksliniuose regionuose;
  • Teikti gaires remiant aukštojo mokslo įstaigų programas, kuriomis siekiama rengti ir dėstyti kursus apie poveikį aplinkai ir klimatui

Turite puikią idėją?

Pradėkite veikti arba susisiekite su mumis!

Europos iniciatyvos

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie ES veiksmus klimato ir tvarumo srityje.