Skip to main content
European Climate Pact

Grønne kompetencer

Klimaindsatsen står allerede for jobskabelse og fremtidens muligheder.

Overgangen til en klimaneutral økonomi kræver en grundlæggende omstilling i mange forskellige sektorer. Der bliver skabt nye jobs, men andre bliver erstattet eller omdefineret.

Vi skal:

  • fremme og støtte grøn beskæftigelse
  • sikre uddannelse og omskoling af arbejdskraften
  • foregribe forandringerne for at skabe fremtidens arbejdspladser.

Klimapagten viderefører EU's arbejde på området og støtter aktivt arbejdstagernes organisationer, uddannelsesstederne og de offentlige myndigheder for at hjælpe dem, der gerne vil arbejde i den grønne økonomi.

Hvad er målet med aftalen?

  • At opfordre erhvervslivet og organisationerne til at engagere sig i initiativet En pagt for færdigheder med det mål at opkvalificere og omskole arbejdskraften
  • At udbrede god praksis og succeshistorier fra de europæiske programmer
  • At formidle adgang til Den Europæiske Socialfond, som støtter uddannelse af fem millioner mennesker inden for grønne job og den grønne genopretning
  • At sætte fokus på Erasmus+ og andre programmer, der tilbyder muligheder for uddannelse inden for fremtidsorienterede færdigheder og partnerskabsprojekter
  • At tilskynde interessenter, lokale myndigheder og lokalsamfundene til at gøre brug af mekanismen for retfærdig omstilling for at sætte gang i efteruddannelse og aktiv inkludering af arbejdstagere og jobsøgende og skabe nye jobs lokalt i de mest berørte regioner
  • At informere om støtteprogrammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, der ønsker at udvikle uddannelsesprogrammer inden for miljø- og klimaindsatsen.

Har du en god idé?

Sæt en aktivitet i gang eller kontakt os!

Europæiske initiativer

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Få mere at vide