Skip to main content
European Climate Pact

Environmentální kompetence

Přijímaná klimatická opatření již nyní zajišťují nová pracovní místa a příležitosti do budoucna.

Přechod ke klimaticky neutrální ekonomice povede k zásadní transformaci v celé řadě odvětví. Vzniknou nová pracovní místa, jiná zaniknou či budou muset změnit svou podobu.

Proto je třeba:

  • propagovat a podporovat vznik tzv. zelených pracovních míst
  • věnovat pozornost školení a rekvalifikaci pracovníků
  • předvídat budoucí změny na pracovištích

Klimatický pakt bude prohlubovat činnost EU v této oblasti a aktivně podporovat organizace, jako jsou úřady práce, vzdělávací instituce a veřejné orgány, které lidem pomáhají najít práci v ekologickém sektoru.

V čem pomůže Klimatický pakt?

  • bude podniky a organizace motivovat k tomu, aby se zapojily do aktivit Evropského paktu pro dovednosti, jehož účelem je zajistit rekvalifikaci a odbornou přípravu pracovníků
  • bude šířit osvědčené postupy a příklady úspěšných projektů v rámci evropských programů
  • pomůže s orientací ve využívání Evropského sociálního fondu, který by měl zajistit možnost školení pro pět milionů osob, kteří mají tzv. zelené pracovní místo nebo se zabývají ekologickým oživením hospodářství
  • naváže spolupráci s programem Erasmus+ a dalšími programy, které poskytují příležitosti k rozvoji dovedností zaměřených na budoucí vývoj a k realizaci projektů partnerství
  • bude podněcovat zúčastněné strany, místní orgány a komunity, aby naplno využívaly Mechanismus pro spravedlivou transformaci k podpoře rekvalifikace a aktivního začleňování pracovníků a uchazečů o zaměstnání, a zároveň bude pomáhat při vytváření nových pracovních příležitostí v cílových regionech
  • bude poukazovat na podporu z programů dostupnou vysokoškolským institucím k vytvoření a vyučování kurzů a programů zaměřených na environmentální a klimatické dopady

Máte nějaký zajímavý nápad?

Chopte se iniciativy nebo nás kontaktujte!

Evropské iniciativy

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

Více informací