Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Екологични умения

Действията в областта на климата вече осигуряват работни места и възможности за бъдещето.

Преходът към неутрална по отношение на климата икономика ще доведе до фундаментални промени в широк кръг от сектори. Ще бъдат създадени нови работни места, някои ще бъдат заменени, а други ще бъдат преформулирани.

Ние трябва да:

  • насърчаваме и подкрепяме зелената заетост
  • решим въпросите, свързани с квалификацията и преквалификацията на работниците
  • изпреварим промените в работните места на бъдещето

Пактът за климата ще продължи работата на ЕС в тази област и ще подкрепя активно трудовите организации, образователните институции и публичните органи в помощ на търсещите работа в зелената икономика.

Какво ще постигне Пактът?

  • Насърчаване на предприятията и организациите да се ангажират с пакта за умения, за да помогнат за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците
  • Разпространяване на добри практики и успешни примери, събрани в рамките на европейските програми
  • Помощ за ориентиране в Европейския социален фонд, който ще даде възможност за обучение на пет милиона души в областта на зелените работни места и екологичното възстановяване
  • Връзка с Еразъм+ и други програми, предоставящи възможности за развиване на ориентирани към бъдещето умения и партньорски проекти
  • Насърчаване на заинтересованите страни, местните власти и общностите да използват пълноценно Механизма за справедлив преход, за да популяризират преквалификацията, активното включване на работници и търсещи работа и създаването на нови възможности за заетост по места в целевите региони;
  • Насочване към подкрепа на програми за висши учебни заведения, които се стремят да разработват и преподават курсове по въздействия върху околната среда и климата

Имате чудесна идея?

Действайте или се свържете с нас!

Европейски инициативи

European Social Fund

Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens.

Pact for Skills

A shared engagement model for skills development in Europe. Upskilling and reskilling for the green and digital transitions.

European Vocational Skills Week

Annual event where local, regional or national organisations showcase vocational education and training (VET). 2020 theme: Green and Digital Transitions.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Just Transition Mechanism

Ensuring that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.