Skip to main content
European Climate Pact

Gröna byggnader

Med grönare byggnader kan vi både förbättra vår vardag och bekämpa klimatförändringarna.

Visste du att byggsektorn står för den största energiförbrukningen i EU?

Vi tillbringar mycket tid inomhus – när vi inte är hemma är vi i skolan eller på arbetet. Många byggnader är beroende av fossila bränslen och är ofta dåligt isolerade. Ofta är de inte anpassade för att klara översvämningar, värmeböljor och andra effekter av klimatförändringarna.

För att göra våra byggnader mer klimatvänliga måste vi bygga nytt, men också renovera de byggnader som redan finns, eftersom de flesta kommer att stå kvar i många år framöver.

Därför har kommissionen presenterat ett initiativ till en ”renoveringsvåg” för att förbättra energiprestandan i byggnader i hela EU. Målet är att renoveringstakten ska fördubblas till 2030 och att energi- och resurseffektiviteten ska förbättras.

Det skulle leda till 35 miljoner renoverade byggnader 2030, och 160 000 nya gröna jobb inom byggsektorn!

Vad kommer klimatpakten att göra?

  • Sprida information och kunskap om de många fördelarna med att renovera befintliga byggnader
  • Uppmuntra till klimatlöften och dialog genom hela försörjningskedjan
  • Ta fram idéer till det nya europeiska Bauhaus
  • Erbjuda vägledning och tekniskt stöd till lokala myndigheter och enskilda
  • Erbjuda vägledning i fråga om finansieringsmöjligheter, särskilt till sårbara samhällen

Fått en bra idé?

Engagera dig eller kontakta oss!

Visste du detta?

40 %
av EU:s totala energiförbrukning sker i byggsektorn
36 %
av EU:s totala växthusgasutsläpp kommer från byggnader

Europeiska initiativ

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.