Skip to main content
European Climate Pact

Ekologické budovy

Lepšie budovy nám pomáhajú bojovať proti zmene klímy a zlepšovať náš každodenný život.

Vedeli ste, že stavebníctvo je najväčším spotrebiteľom energie v EÚ?

Veľa času trávime vo vnútorných priestoroch: v škole, v práci, doma. Budovy, ktoré navštevujeme, často využívajú energiu z fosílnych palív alebo sú nedostatočne izolované. Mnohé nedokážu odolávať dôsledkom zmeny klímy, ako sú povodne a vlny horúčav.

Ak chceme dosiahnuť, aby naše budovy boli šetrnejšie ku klíme, musíme stavať lepšie nové budovy, ale aj renovovať existujúce, keďže väčšina z nich tu bude stáť ďalšie desaťročia.

Európska komisia preto oznámila vlnu obnovy s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť budov v celej EÚ. Cieľom je zdvojnásobiť mieru obnovy do roku 2030 a zabezpečiť, aby to viedlo k lepšej energetickej účinnosti a efektívnosti využívania zdrojov.

To znamená, že do roku 2030 by sa mohlo zrenovovať 35 miliónov budov, čím by sa v stavebníctve vytvorilo až 160 000 nových ekologických pracovných miest.

Čo bude úlohou paktu?

  • Vymieňať si informácie a zvyšovať informovanosť o mnohorakých výhodách renovácie budov
  • Podporiť záväzky a uľahčiť diskusiu v celom dodávateľskom reťazci
  • Koncipovať nápady pre nový európsky Bauhaus
  • Poskytovať usmernenie a technickú pomoc miestnym orgánom a občanom
  • Poukazovať na možnosti financovania s osobitou pomocou pre zraniteľné komunity

Máte skvelý nápad?

Konajte alebo nás kontaktujte!

Vedeli ste?

40 %
z celkovej spotreby energie v EÚ využíva sektor stavebníctva
36 %
z celkových emisií skleníkových plynov v EÚ pochádza z budov

Európske iniciatívy

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.

Ďalšie informácie